- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طالبان دشمنی خود را با داعش اعلام کردند !

طالبان و داعش در افغانستان [1]

شوراي رهبري طالبان ، طی صدور اعلامیه ای هرگونه مذاكره، نشست، مصالحه و تعامل با گروه تكفيري داعش را مردود دانستند.

در چند روز گذشته،‌ شوراي رهبري طالبان در غرب افغانستان با نشر اعلامیه اي هرگونه مذاكره، نشست، مصالحه و تعامل با گروه تكفيري داعش را مردود دانسته و گفته در صورتي كه اقدامي در اين جهت از سوي هر يك از مسئولين گروه طالبان در ولايت هاي غور، فراه، بادغيس، هرات و نيمروز سر بزند، مورد محاكمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

در اين اعلامیه از قوماندانان طالبان خواسته شده كه با داعش برخورد كرده و آنان را از بين ببرند و اضافه شده گروه داعش به هيچ يك از احكام اسلامي از جمله سنت و فرهنگ مسلمانان پابند نيست، به مذاهب اسلامي هم توهين و حمله مي كند و در خون عده زيادي از مسلمانان دست دارد.

افزون بر این گروه داعش را من‌حیث يك گروه صليبي و وابسته مستقيم به امريكا معرفي كرده و مي افزايد هرگونه مقابله با آنان به منزله جهاد در راه خدا مي باشد.

شوراي رهبري طالبان افزوده است حلقات وابسته به داعش تعداد زيادي از طالبان را هم در چند سال گذشته شهید کرده اند و هرگونه مذاكره و مصالحه با آنان به منزله پايمال كردن خون شهیدان طالبان قلمداد مي شود.