- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طالبان، 2 پولیس جوان را سر بریدند!

این افراد جهارشنبه شب، به قتل رسیده اند.

یکی از کشته شدگان سرباز پولیس و دیگری اردوی ملی بوده است.

این دو جوان به تازگی به صفوف نیروهای اردو و پولیس ملی پیوسته بودند که از سوی جنگجویان طالب سربریده شده اند.
با این حال، سمونوال محمد حسین آمر امنیت ولایت غزنی، دیروز از وقوع این رویداد اظهار بی خبری کرد.
او تاکید کرد که تحقیقات پولیس در زمینه آغاز شده و به زودی جزییات بیشتر اعلام خواهد شد.
اندر از ولسوالی های ناامن غزنی است که اخیرا شاهد خشونت های گسترده ای بوده است.
پیشتر نیز، طالبان حد اقل پنج غیر نظامی را در این ولسوالی تیر باران کردند.