- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

طالبان، نابودکنندگانِ آیندۀ افغانستان هستند!

معاون سخنگوی رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت: طالبان بخشی از آینده کشور نیستند زیرا به جای اشتراک در ساختن آینده، افغانستان را از بین می‌برند!

نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله اظهارداشت که مخالفان مسلحی که در حال جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند هیچ تمایلی به صلح ندارند، پس نیروهای امنیتی با تمام توان به مقابله با آنها خواهد پرداخت.

اظهارات تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل در امور افغانستان واکنش رییس اجراییه را نیز در پی داشته است.

وی در حالی طالبان را بخشی از آینده افغانستان اعلام کرده بود که اشرف غنی گفته بود؛ کسانی که به روند صلح تمایلی ندارند و به جنگ در افغانستان ادامه می‌دهند، دشمنان کشور هستند و باید سرکوب شوند.

از سوی دیگر، جاویدفیصل معاون سخنگوی رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفته است که
از بین رفتن افغانستان به نفع کسی نیست در نتیجه طالبان باید به روند صلح بپیوندند و از این طریق برای بازسازی افغانستان کار کنند نه این‎که دستاوردها را نابود کنند.

نماینده سازمان ملل‌ در امور افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان در نیویارک گفته بود که حکومت افغانستان، کشورهای همسایه و تمام جوانب درگیر منازعه باید این پیام را داشته باشند که طالبان باید بخشی از آینده افغانستان باشند.

با این وجود چشم‌انداز مثبتی هنوز در رابطه با آینده فرایند صلح در افغانستان وجود ندارد.