- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

تصویب قانون هوانوردی ملکی در پارلمان

[1]

اعضای ولسی جرگه امروز (دوشنبه) مسوده قانون هوانوردی ملکی را تصویب کردند.
این قانون ۱۰ فصل و ۸۹ ماده دارد و در برگیرنده تغییراتی است که به منظور بهبود سیستم هوانوردی طرح و تدوین شده است.
مسوولان در وزارت عدلیه می گویند که در قانون جدید هوانوردی ملکی، به تمامی مشکلات و ناهنجارهای ملی و بین المللی، پرداخته شده است.
مسوده این قانون، ده روز پیش به مجلس ارائه شده و قرار است پس از توشیح رئیس جمهور نافذ شود.

حبیب الله غالب وزیر عدلیه پیشتر گفته بود که هدف از طرح قوانین جدید هوانوردی، ایجاد رهبری و مدیریت بهتر، در شرکت های هوانوردی، مطابق به معیار های بین الملی و داخلی است.
آقای غالب، تنظیم و بهبود سیستم حمل و نقل ملکی مطابق به معیارهای بین المللی و توسعه روابط تجاری از طریق خدمات هوایی را از انگیزه های اساسی طرح این قوانین یاد کرد.
در ده سال گذشته، شماری از کشورهای جهان، میلیون ها دالر در بخش هوانوردی ملکی در افغانستان، سرمایه گذاری کرده اند.
نبود میدان های معیاری و موجودیت طیاره های فرسوده از چالش های عمده فراروی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، برای بین المللی شدن پرواز ها به شمار می رود.
تا کنون سه شرکت هوانوردی داخلی در زمینه ارائه خدمات هوانوردی فعالیت دارند.