- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

صلح با نوکرانِ چهل سالۀ سیا و آی اس آی، هیچ سودی برای مردم ندارد!

گلبدین حکمتیار

 

سخنگوی حزب همبستگی افغانستان گفت:امروز، آوردن گلبدین حکمتیارغیر از اینکه کلکسیون جنایتکاران را تکمیل کند دیگر هیچ فایده ای به حال مردم افغانستان نمی تواند داشته باشد!

 

ظاهراً فاصله ها برای دیدن گلبدین حکمتیار در کابل از سوی شهروندان کشور کوتاه تر شده است. معاون اول ریاست اجرایی می گوید که هیچگونه مخالفتی با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی وجود ندارد و در گام نخستین توافقنامه از سوی حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور، نماینده حزب اسلامی و رییس شورای عالی صلح در گام بعدی از سوی رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار به امضا خواهد رسید. حزب اسلامی نیز از تلاش حلقاتی در داخل حکومت برای ناکام ساختن روند مذاکرات صلح میان این حزب و حکومت سخت انتقاد می کند و بر امضای زود هنگام توافقنامه صلح تاکید دارد.

 

سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در برنامه «نگرش» گفت: مردم افغانستان به یاد دارند که حزب اسلامی در گذشته هم صدای آرامش و امنیت را سر داده اند، اما دیدیم که در عمل زخم هایی کاری بر پیکر میهن و ملت ما زدند. اگر به گذشته برگردیم روزی که حکومت داکتر نجیب سقوط می کند، در هفت ثور 1371 حزب اسلامی در نشریه رسمی خود می نویسد: «به هموطنان مسلمان اطمینان می دهیم که دوران جنگ در افغانستان انشالله به پایان رسیده است» اما یک روز از این اطمینانی که داد، نگذشت که اختلاف و کشمکش بین این تنظیم های همجنس شان شروع شد و کابل را به حمام خون و به یک مخروبه و ویران کده تبدیل کرد که تا هنوز هم مردم کابوس آن را می بینند.

 

وی، با بیان اینکه حزب اسلامی، حزبی است که تاریخچه ای مملو از کشتار و ویرانگری دارد، افزود: رهبران آن مسبب خونریزی و تباهی و بر بادی مردم افغانستان هستند بنابراین هیچگاه نمی تواند پیام آور صلح باشد. دیدیم که در این پانزده سال هم آنها حملات انتحاری که در کابل صورت گرفت را به عهده گرفتند. فراموش نکنیم در شش می سال 2013 حمله ای را که در شاه شهید صورت گرفت حزب اسلامی به عهده گرفت. دیدیم که از مذاکره کنندگان حزب اسلامی حملات انتحاری را طی مصاحبه ای حمایت کرد. شخص گلبدین حکمتیار هم به داعش لبیک گفت و از داعش طرفداری کرد و از داعش حمایت کرد. بنابراین ما چطور می توانیم از چنین حزبی صلح و دوستی بخواهیم؟ در حال حاضر هم حزب اسلامی هیچ قدرتی ندارد. هر آنکه در اطراف حکمتیار وجود دارد همه اقوام وی هستند.

 

غفار، برنامه صلح با حکمتیار را برنامه ای از سوی کشورهای استعمارگر دانسته و گفت: آمریکا و دیگر کشورهای استعمارگر همیشه دست نشانده و دست پرورده های خود را مانند غده های چرکین نگاه می دارند و وقتی به آنها ضرورتی احساس کردند از آنها استفاده می کنند. آنها اگر احساس کردند که در افغانستان به چهره ای خونخوار نیاز دارند افرادی مانند حکمتیار را برجسته می سازند و به صحنه باز می گردانند. ارگ هم هرقدر که از تفاهمنامه با حزب اسلامی حرف بزند ما نبابد بوی صلح از آن بشنویم. چرا که ارگ هم می خواهد بوسیله افرادی چون حکمتیار زهر چشمی به رقیبان خود نشان دهد و بگوید که در اطراف خود افراد مختلفی دارد همانطور که در انتخابات از چهره ای به نام دوستم استفاده کرده است. امروز، آوردن گلبدین حکمتیار هیچ سودی به حال مردم افغانستان ندارد. غیر از اینکه کلکسیون جنایتکاران را تکمیل کند دیگر هیچ فایده ای به حال مردم افغانستان نمی تواند داشته باشد و این افراد فقط دست آی اس آی پاکستان را در افغانستان بیشتر باز می کند. چرا که آنها نوکران چهل ساله سیا و آی اس آی هستند.

 

وی ادامه داد: مذاکرات صلح با این گروه های تروریست پرور فقط تباهی بیشتر را برای افغانستان می آورد. چرا که پشت پرده، برنامه آمریکا و دیگر کشورهای استعمار وجود دارد.

 

سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، معتقد است حزب اسلامی هیچ تفاوتی با دیگر تروریست هایی که در این سرزمین و منطقه هستند ندارند همه در خونریزی و کشتار و انتحار و انفجار و خشونت بر زنان و کودکان دست بالایی دارند. اینکه می گویند امضای تفاهمنامه با حزب اسلامی دستیابی به صلح و ثبات پایدار است بیشتر به فکاهی شبیه است تا واقعیت. چرا که حزب اسلامی حزبی است که به راکت پراکنی و کشتار و جلادی معروف است و شخص گلبدین هم قصاب و تیزاب پاش کابل است و تاریخچه وی و حزب وی با جنایت و قتل و کشتار گره خورده است. پس ما از این افراد نمی توانیم انتظار صلح و ثبات و پیروزی داشته باشیم.

 

به باور غفار، این پروژه ای که می خواهد حکمتیار را وارد صلح کند، پروژه پشت پرده آمریکا و کشورهای استعمارگر است. طببیعی است که این کار برای آمریکا هیچ ضرری نمی رساند. ندیده ایم که طالبان، داعش و یا گلبدین کدام پایگاه آمریکایی را هدف قرار داشته باشند. بلکه آنها فقط به مردم افغانستان ضرر می رسانند و آنها را تباه کرده اند.