- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

صدها تن از باشنده گان کابل سهل انگاری مقامات محلی در سقوط قندز را تقبیح کردند

صدها مظاهره کننده در کابل، سهل انگاری مقامات محلی در سقوط قندز را تقبیح نموده و حمایت شان را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کردند.

 

برخی از اعضای جامعه مدنی و شورا های مردمی دیروز با راه اندازی تظاهرات در کابل در پیوند به رویداد قندز از حکومت خواستند تا ستون پنجم و حامیان مخالفین در صفوف دولت را شناسایی و محاکمه کند.

 

دو تن از این تظاهر کننده گان گفتند:

 

” دولت ما بی اندازه بی کفایت شده است به صدای مردم گوش نمیدهد ما این جا جمع شده ایم تا صدای خود را به گوش دولت برسانیم اینکه امروز قندز را گرفته اند فردا ممکن کابل را بگیرد این ملت بیدار است و از کشور خود دفاع می کند. ”

 

” شماری از افراد مهم در داخل نظام بجای حمایت و تقویت به نیروهای امنیتی کشور با طالبان تروریست همدردی نموده چور و چپاول و نسل کشی و جنایت های جنگی آنها را کتمان می کنند. ”

 

تظاهر کننده گان که به رهبری جنبش اعتراض و مقاومت در چهاراهی صحت عامه کابل تجمع کرده بودند، از ریاست جمهوری خواستند تا در باره دلیل سقوط شهر قندز به ملت جواب داده و مقامات محلی را که غفلت وظیفه یی کرده اند، از کار سبکدوش کند.

 

در بیش از چهارده سال گذشته این اولین باری بود که طالبان مسلح موفق به تصرف یک شهر از افغانستان شدند.

 

این کار نگرانی افغانها در داخل و خارج از کشور را برانگیخت.

 

در این حال عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه افغانستان می گوید، افرادی که در سقوط قندز غفلت کرده اند باید به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شوند:

 

” کسانیکه غفلت کرده اند به ارگان های عدلی و قضایی حتمی معرفی می شوند و با آنان برخورد قانونی صورت بگیرد تا در آینده همچو اتفاقات بی کفایتی و غفلت وظیفوی تکرار نشود. ”

 

پیش از این هم شماری از مقامات دولتی، شخصیت های سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تایید کرده اند که در دستگاه دولت حامیان مخالفنی مسلح حضور دارند و حکومت باید آنان را شناسانی و مجازات کند.

 

این درحالیست که ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که به زودی هیئتی به هدف بررسی رویداد قندز به این شهر فرستاده خواهد شد.

 

در اعلامیه آمده است که در روشنایی بررسی این هیئت، آنانیکه در انجام وظایف شان غفلت نموده اند، مجازات خواهند شد.