- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

صدای باغداران میدان وردک بلند شد!

سیب [1]

شماری از باغداران و بازرگانان ولایت میدان وردک روز گذشته بعلت نبود بازار برای سیب این ولایت دست به اعتراض زدند.

به نقل ازطلوع، باغداران میدان وردک در یک ملک دو مالیه می‌پردازند؛ زمانیکه سیب‌های‌شان را برداشت می‌کنند، به طالبان مالیه می‌دهند و پس‌از آن هنگامیکه آنها را به بازار برای فروش می‌آورند حکومت از آنان مالیه می‌گیرد و از سوی دیگر نه پاکستان اجازه وارد شدن سیب باغداران افغانستان را به کشورشان می دهند و نه در پیمان های دولتی به خرید میوه داخلی اولویت داده می شود.
این باغداران می گویند که با ده‌ها رنج و مشکلات سیب‌شان را در سردخانه‌ها نگهداری کرده‌اند، اما اکنون این میوه‌ها در داخل کشور و نیز در پیمان های خریداری حکومت جایی ندارد و درحال حاضر، سیب این ولایت به بازارهای پاکستان هم اجازه صادرات ندارد.

این معترضان بیان می کنند که حکومت باید عمل بالمثل کند و همانگونه‌ که پاکستان به سیب ما اجازه نمی‌دهد، حکومت هم باید اجازه ندهد که میوه پاکستان وارد بازار ما شود.

از سویی ‌هم، وزارت زراعت و آبیاری علت توقف روند صادرات سیب به پاکستان را نبود گواهینامه‌های قرنطین می‌گوید که این وزارت به سیب ترانزیتی گواهینامه قرنطین داده نمی‌تواند.

هرچند حکومت سال پار تصمیم گرفت که از میوه‌های داخلی در خریداری‌های خود استفاده کند اما این بازرگانان و باغداران می‌گویند که در پیمان‌های دولتی به خرید میوه‌های داخلی، اولویت داده نمی‌شود.

حکیم‌الله فعال جامعه مدنی در اینباره می گوید که پیمانکاران از میوه خارجی خریداری می‌کنند، حکومت باید از پیمانکاران خود بازجویی کند و معلوم کند که آیا میوه که خریداری شده‌است؛ داخلی است یا خارجی.

شماری از این معترضان گفته اند که این آغاز اعتراض آنها است و اگر به خواسته های آنها رسیدگی نشود راه میدان وردک را می بندند و دست به اعتراض های گسترده تر می زنند.

شریف‌الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ، گفته است که باغداران ما در یک ملک دو مالیه می‌پردازند؛ زمانیکه سیب‌های‌شان را برداشت می‌کنند، به طالبان مالیه می‌دهند و پس‌از آن هنگامیکه آنها را به بازار برای فروش می‌آورند حکومت از آنان مالیه می‌گیرد و نباید با آنها اینطور بی توجهی شود.