- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

صبغت الله مجددی: طالبان دست پرورده پاکستان هستند

صبغت الله مجددی، رهبر جبهه ملی نجات افغانستان، از طالبان می خواهد که دست از جنگ بکشند و به روند صلح بپیوندند.

آقای مجددی بر دخالت پاکستان در خشونت های افغانستان و پشتیبانی «آی، اس، آی» از هراس افگنان تأکید می ورزد و می گوید که اسلام آباد، می تواند سران طالبان را وادار سازد که با دولت افغانستان گفتگو کنند.
در اوج تلاش ها، برای کشانیدن طالبان به گفتگوهای صلح، رهبر جبهه ملی نجات افغانستان، نیز در پیامی، از طالبان می خواهد که به جنگ پایان بخشند.

صبغت الله. مجددی-رهبر جبهه ملی نجات افغانستان می گوید که :” با پیروی از سنت نبوی صلی الله علیه وسلم، دست از کشت و خون هموطنان رنجیده و مظلوم خود کشیده، راه حل مسالمت آمیز را، بر دهشت ترجیح داده، در مذاکرات صلح، شرکت نمایند.”

صبغت الله مجددی می گوید که پاکستان، می تواند طالبان را به گفتگو با دولت افغانستان، وادار سازد.

آقای مجددی می افزاید که :”اکمالات و تربیه طالبان و تروریستان توسط «آی، اس، آی» پاکستان، بر هیچ افغان پوشیده و پنهان نیست! و در این اواخر، یک مقام عالی رتبه پاکستان، خود اعتراف نمود که رهبران طالبان با فامیل های شان، در پاکستان اقامت دارند و معترف شد که پاکستان قادر است طالبان را مجبور به مذاکرات صلح بسازد.”

آقای مجددی کشتار غیرنظامیان را در حمله های هراس افگنانه، نکوهش می کند و بر نیاز مبارزه در برابر برنامه ریزان چنین حمله ها، تأکید می ورزد.

درهمین حال حامدکرزی حمله های موشکی نیروهای هوایی پاکستان را بر بخش های مرزی افغانستان تجاوز می داند.

رئیس جمهورپیشین حمله های پاکستان را بر ولسوالی دانگام به شدت انتقاد می کند.

درهمین حال شورای ولایتی کنر حمله های موشکی پاکستان را بر بخش های مرزی کشور ، فشار برحکومت افغانستان برای به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند می داند.