- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شکست تیم کرکت ناتو در برابر تیم یکه‌توت

کرکت

 

در یک مسابقه دوستانه، تیم کرکت ناتو در برابر یک تیم کرکت محلی کابل شکست خورد. در این مسابقه، تیم ناتو برای تیم محلی کابل، در ۱۳ آور، ۸۳ دوش هدف تعیین کرد، اما تیم محلی کابل زیر نام تیم یکه‌توت، این هدف را با از دست‌دادن ۳ ویکت، در ۱۱ آور بر آورده ساخت.

 

بازیکنان هر دو تیم گفتند که هدف این بازی دوستانه، افزایش و بهبود روابط ناتو و شهروندان افغانستان است.

 

محمد طارق خالد، مربی تیم کرکت یکه‌توت گفت: «ما این مسابقه را برای بهبود روابط مردم و ناتو برگذار کردیم.»

 

اووی رابرتز، مربی تیم کرکت ناتو اظهار داشت: «رشد کرکت در افغانستان بسیار چشم‌گیر است. در پنج- شش سال اخیر، تیم ملی کرکت خیلی قدرتمند بازی کرده‌اند. من خیلی شگفتی‌زده شدم وقتی دیدم افغانستان در جام جهانی، تیم ملی کرکت ویست اندیز را شکست داد.»

 

سندی ستوری، جنرال بریتانیایی گفت: «افغانان در جام جهانی، تیم ملی کرکت ویست اندیز را شکست دادند. شکست ناتو برای شان آسان‌تر خواهد بود.»

 

در این بازی جوانان افغان اول توپ‌اندازی را آغاز کردند و در همان آورهای نخست، چندین بازیکن تیم ناتو را از میدان حذف کردند.

 

اما بازیکنان ناتو نیز خوب بازی کردند و کوشیدند تا هدف چالش‌برانگیزی برای جوانان افغان تعیین کنند.

 

حکمت‌الله، دانشجوی رشتۀ نظامی بیان کرد: «بازی‌هایی مثل این، برای رشد روابط دوستانه نظامیان و غیر نظامیان بسیار مهم استند.»

 

الیزبت، کارمند ناتو گفت: «هر فرصتی که بتوانیم مردم را گردهم آوریم، مهم است، برای همکاری و دوستی… مثل امروز که برای یک مسابقه کرکت یکجا شدیم.»

 

پس از نیمۀ نخست، بر آورده‌ساختن هدف تعیین‌شده از سوی ناتو، چندان دشوار به نظر نمی‌رسید. هرچند جوانان افغان، در آورهای نخست، سه بازیکن را از دست دادند، اما هدف تعیین‌شده را با آسانی تکمیل کردند و جام را از آن خود کردند.

 

عزت‌الله، بازیکن تیم کرکت یکه‌توت اظهار داشت: «به ما می‌گفتند که ویست‌اندیز را شکست دادید، اما ما را نمی‌توانید شکست دهید. ما هم گفتیم: این گز و این میدان! و شکست‌شان دادیم.»

 

دز مکن‌تنز، بازیکن تیم کرکت ناتو گفت: «تجربۀ خوبی‌است که با افغانان کرکت بازی می‌کنیم؛ زیرا اکنون کرکت در افغانستان بازی محبوبی است. هرچند بار اول ماست که در این‌جا کرکت بازی کردیم، اما از آن بسیار لذت بردیم.»

 

این بازی دوستانه که با هدف برداشتن فاصله میان نظامیان و غیرنظامیان برگذار شده بود، با تصویری که همه در یک قاب قرار گرفتند، به پایان رسید.