- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شکست تیم کرکت سکاتلند در مقابل تیم ملی کرکت افغانستان

کرکت

 

تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی کرکت سکاتلند را با تفاوت هفتاد و هشت رنز شکست داد.

 

این بازی تماشایی دیروز در سکاتلند برگزار شد.

 

افغانستان نخست بیتنگ را آغاز کرد.

 

کرکت بازان افغان در ۳۷.۲ آور یکصد و هفتاد و هشت دوش انجام دادند.

 

سکاتلند در ۲۷.۱ آوور تمام بازی کنانش را از دست داد.

 

قرار است افغانستان چهار روز بعد با آیرلند هم مسابقه کند.