- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شکایت ها از اخاذی‌های غیرقانونی ریاست ترانسپورت ولایت کندز

کندز

 

تعدادی زیاد از رانندگان شاهراه کندز – کابل از اخاذی‌های غیرقانونی ریاست ترانسپورت ولایت کندز شکایت دارند و می‌گویند که اداره از آنان پول بطور غیرقانونی می‌گیرد.

 

شماری از این رانندگان می‌گویند که اداره ترانسپورت بدون در نظرداشت اصول ترانسپورتی از وسایط شخصی نیز پول بطور غیر قانونی می‌گیرد.

 

به نمایندگی از دیگران دو تن از رانندگان شاهراه کندز – کابل در این مورد چنین گفتند:

 

“فهیم شاه هستم، موتر شخصی حق پارچه را ندارد و تنها به موتر تکسی باید پارچه بدهد و چرا از هر موتر پول غیر قانونی بالاتر از لایحه تعیین شده، صد افغانی میگیرد.”

 

“نورالله هستم، همین پول را که ترانسپورت میگیرد غیر قانونی است، درلایحه بیست افغانی است ولی مسئولان ترانسپورت از هر موتر صد افغانی میگیرند، چرا از مردم پول غیرقانونی گرفته شود.”

 

با این حال امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز، ریاست ترانسپورت این ولایت را متهم به بی برنامه‌گی و اصلاح ترانسپورتی نموده گفت که این اداره به نام تکس و کمیشن از موترهای مسافربری پول می‌گیرد، اما تا هنوز در خصوص خدمات ترانسپورتی کدام کار قابل مشاهده را در این ولایت انجام نداده‌است.

 

این عضو شورای ولایتی کندز در ادامه افزود:

 

“یک تعدادی از همین تکسی رانان در پیش ما هم آمده بودند و از همین مشکل نگرانی و شکایت داشتند و اداره ترانسپورت بنام تکس و مالیه از اینها پول می‌گیرد و تا هنوز برای موترهای مسافربری کدام ایستگاه مشخص را نساخته است که اینها از مشکل برآیند.”

 

از جانب دیگر سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت ولایت کندز، اخاذی‌های غیرقانونی را در این ولایت از سوی ریاست ترانسپورت رد کرده می‌گوید که در این اداره شفافیت کامل وجود دارد و پول را مطابق لایحه ترانسپورتی از رانندگان اخذ می‌نمایند.

 

آقای جلالی در این مورد گفت:

 

“اخاذی غیرقانونی در مربوطات ریاست ترانسپورت وجود ندارد و بنادر ترانسپورتی کمیشن‌های قانونی ترانسپورتی را جمع آوری می‌کند و ما لایحه و طرزالعمل‌های خود را داریم و در بنادر موجود است و ما همیشه کنترول خود را داریم و بازهم این موضوع را جدی کنترول و بررسی می‌کنیم.”

 

رانندگان شاهراه کندز – کابل می‌گویند که اخذ پول غیر قانونی از اموال تجارتی و رانندگان به یک امر معمول مُبدل شده و بیش‌تری این پول‌ها به عوض این‌که به مالیات دولت افزوده شود، اما برعکس این پول‌ها به جیب‌های شخصی می‌ریزند.

 

باید یاد آورشد که ناامنی و موجودیت طالبان مسلح در اطراف شهر کندز از عمده‌ترین چالش‌هایست که باعث فرار سرمایه گذاران و رکود اقتصادی این ولایت گردیده است.