- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شکایت بزرگان قومی از عدم کفایت قوماندان امنیه ولسوالی گرمسیر هلمند

هلمند

 

برخی از بزرگان قومی و موسفیدان ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند می‌گویند که از عملکرد و بی کفایتی قوماندان امنیه این ولسوالی به ستوه آمده اند.

 

آنان که تعداد شان به ده ها تن می‌رسید روز گذشته در نشستی در کابل از حکومت خواستند تا تیمور شاه قوماندان امنیه ولسوالی گرمسیر را از وظیفه اش برکنار و مجازات نماید.

 

آنان گفتند که شکایات شان را بارها با مسئولین امنیتی و شورای ملی در میان گذاشته اند اما به گفته این موسفیدان تا هنوز به آن رسیده‌گی نشده است.

 

حاجی شاه خان یکی از این معترضین گفت:

 

“یک قومندان ولسوالی گرمسیر که تیمور شاه نام دارد از دست آن مردم ما به تکلیف اند این قومندان را از ولسوالی ما بر طرف کنید نمیفهمم که حکومت چرا اقدام نمی‌کند اگر مردم ما از دست قوماندان اینقدر آزار و اذیت شوند پس چطور با حکومت همکاری داشته باشند.”

 

شاه محمود یکی دیگر از بزرگان محلی گفت که طالبان تلاش داشتند تا ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند را تصرف کنند، اما مردم این ولسوالی مانع تلاش های آنان شده اند.

 

وی گفت، از زمانیکه تیمور شاه به حیث قوماندان امنیه این ولسوالی تعین شده است امنیت در گرمسیر بدتر شده است:

 

“در هشت یا ده سال یک پوسته سقوط نمی‌کند اما با موجودیت این قومندان تمامی چهار طرف به طالبان تسلیم داده می‌شود آیا وی با طالبان همدست نیست؟ با حضور وی چهار پوسته سقوط کرده و در ولسوالی ما نا امنی افزایش یافته است.”

 

بزرگان قومی و موسفیدان معترض ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند همچنان گفتند که در سال های اخیر کشت کوکنار در این ولسوالی کاهش داشت اما ادعا دارند که با مقرری تیمور شاه منحیث قوماندان امنیه، کشت کوکنار در ولسوالی گرمسیر دوباره پُر رنگ شده است.

 

تیمور شاه قومندان امنیه ولسوالی گرمسیر تا هنوز در مورد انتقاد ها و شکایات این بزرگان قومی ابراز نظر نکرده است.

 

اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که بررسی روی وضعیت هلمند جریان دارد و مشکلات و خواست های مردم در آن مدنظر گرفته خواهد شد.

 

صدیق صدیقی در این مورد گفت:

 

“روز یکشنبه وزیر داخله به هلمند سفر کرد با مردم دید و مشکلات شان را شنید هر آنچه که تقاضای مردم باشد در نظر می‌گیریم اگر تبدیلی قوماندان باشد و یا کدام شکایت دیگری در چهارچوب همان بررسی ها ما از تمامی امکانات ما استفاده می‌کنیم که وضعیت تغییر کند و مردم آرام شود.”

 

ولسوالی گرمسیر در حدود صد کیلومتری ولایت هلمند قرار دارد و از ولسوالی های نسبتاً امن این ولایت بشمار می‌رود.

 

اما موسفیدان معترض این ولسوالی می‌گویند، اگر به خواست های آنان توجه نشود نا ملایمت ها در این ولسوالی افزایش یافته و حل آن دشوار خواهد شد.