افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 9 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

شورای عالی ستره محکمه تشکیل جلسه داد

ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه روز گذشته تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به  عمل آورد .

شورا نخست دوسیه وساطت اخذ رشوه به اتهام یکتن از قضات خدمتی محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی شهرکابل رامورد رسیده گی قرار داده و بعد ازغور وبررسی همه جانبه که طی دو جلسه متداوم صورت گرفت و بعد از اقامه صورت دعوی څارنوال موظف و ارائه دفاعیات وکیل حقیقی وی ،  متکی به حکم فقره 2 ماده 255 قانون  جزاء  متهم به دوسال حبس تنفیذی و جریمه معادل پول رشوه محکوم به مجازات گردیده  و به طرد وی از مسلک قضا و منع اشتغال به وظایف اعوان قضاء تصمیم اتخاذشد .

 

بعداًسه تقاضای تجدید نظر درموضوعات جزایی که ازجانب اداره محترم لویه څارنوالی مطرح گردیده بود ، با حضور محترم عنایت الله کمال مرستیال لویه څارنوالی درپرتو شرایط حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و ازجمله یک  تقاضا بنابرموجودیت دلایل موجه قانونی تایید وفیصله صادره درزمینه لغو گردید .

 

متعاقباً یکعده ازا ستهداات واصله مورد غور و رسیده گی قرارگرفته ، در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت فاریاب درخصوص چگونگی سقوط حق اعتراض مستانف به علت عدم حضور طرف مقابل ، تصریح گردید که ماده 419  و سایر مواد قانون اصول محاکمات مدنی در زمینه صراحت تام د ارد، طبقاً اجراات صورت گیرد .

 

همچنان درمورداستهدائیه لوی څارنوالی دررابطه به نحوه رهایی محکومی که به اساس فیصله محکمه ابتدائیه محکوم به مجازات گردیده ولی بنابر فیصله استیناف برائت یافته است ، رهنمایی بعمل امد که مرجع مستهدی طبق احکام قا نون در زمینه اجراات نماید ،همینطور دو استهدائیه دیگر اداره محترم لویه څارنوالی در قبال ملاحظات پیرامون ضمیمه نمبر یک قانون اجراات جزایی و موضوع مطالبه تفویض صلا حیت شورای عالی  به ارتباط انعده از دوسیه های جزایی که ازجانب څارنوالی به محکمه استیناف پروان ارجاع میگردد ، به کمیسیونی که تحت ریاست جناب قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو شورای عالی و رئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه تشکیل گردیده ،  احاله گردید .

 

به همین ترتیب رسیده گی به یکعده از درخواست های تبدیلی محکمه و مسایل ارتقای درجات کادر قضایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار