- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شلیک ۲۱ فیر توپِ آسترالیایی به افتخار غنی!

گورنر جنرال آسترالیا به اشرف غنی خوش آمد گفت…

درمراسم شاندار بیرق افغانستان بلند شد، سرود های ملی دو کشور نواخته شد و ۲۱ فیر توپ به رسم احترام شلیک گردید…

 

پس از معاینه قطعه تشریفات و معرفی هیات های عالی رتبۀ دو کشور و همچنان امضا در کتاب خاطرات، رئیس جمهور غنی و  پیتر کاسگروف گورنر جنرال آسترالیا در ملاقات شان در رابطه به تحکیم و گسترش روابط دو کشور و همکاری های اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

 

گورنر جنرال آسترالیا، از رئیس جمهور منحیث اولین رئیس جمهور افغانستان که به آسترالیا سفر رسمی کرده است، تشکری کرد و از سفر سال گذشته اش به افغانستان یادآوری نمود. وی با اشاره به قهرمانی و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گفت که در راستای مبارزه با تروریزم، با حکومت و مردم افغانستان همکار خواهیم بود.

 

پیتر کاسگروف با اشاره به پیشرفت های افغانستان، گفت که نسبت به گذشته زندگی مردم بهتر شده، در زمینه تحصیل، کار و نقش زنان تحولات خوبی به میان آمده است و همچنان تعداد زیادی از اطفال به مکتب میروند. وی افزود که افغان ها می خواهند که سطح زندگی شان بلند شود و  آسترالیا به هرگونه همکاری در این راستا آماده است.

 

در مقابل رئیس جمهور غنی ضمن تشکری از مهمان نوازی و استقبال گرم حکومت و مردم آسترالیا، از کمک های آن کشور به افغانستان در جریان سال های گذشته قدردانی کرد و از ۴۲ سرباز آسترالیایی که در مبارزه با تروریزم در افغانستان جان های شانرا از دست داده اند، یادآوری نمود. وی افزود که افغانستان و آسترالیا دو کشور دوست و شرکای درازمدت بین المللی می باشند.

 

رئیس جمهور با اشاره به جنگ تحمیلی گفت که افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه تروریزم قرار دارد و نیروهای امنیتی و دفاعی ما بخاطر ثبات و امنیت منطقه و جهان با این تهدید وسط مدت با شجاعت و دلاوری می جنگند. وی خاطرنشان کرد که برای امنیت منطقه و جهان به مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان نیاز است.

 

محمد اشرف غنی با اشاره به نقش زنان افغان در نهادهای ملکی و نظامی کشور، گفت که در ادارات مختلف دولتی نقش زنان افزایش یافته است و هم اکنون زنان در کابینه، سفارت های افغانستان و دیگر ادارات ملکی و نظامی نقش قابل ملاحظه دارند و تعداد و نقش آنان در آینده نیز بیشتر خواهد شد.