- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شعارهای از یاد رفته!

آیا شعارهای انتخاباتی جناب داکتر اشرف غنی احمدزی و جناب داکتر عبدالله را در جریان کمپاین های انتخاباتی شان بیاد دارید؟

– خدمت به دین اسلام

– دفاع از مقدسات دینی

– کسب رضای الله (ج)

– عدالت

– خدمت… و غیره شعارها که از همه مهتر خدمت بوده که به نظر من برای ملت مسلمان افغانستان بزرگترین خدمت دفاع از مقدسات دینی شان بوده که در طول تاریخ بخاطر آن از مال, اولاد و حتی خون خود گذشته و دین خود را حفظ کردند.

طوری که در جریان هستید چند روز قبل روزنامه افغانستان اکسپرس مطلب را تحت عنوان اسلام طالبان و داعش از جاوید اهوار به نشر رسانید که در آن به الله (ج) , پیامبر (ص) و قرآن کریم توهین صورت گرفت که البته این توهین در یک کشور اسلامی که در وجب وجب خاک آن بخاطر اعلای کلمه الله خون شهدا ریختانده شده و کشوری که مردم آن امتیاز و برتری خود را نسبت به دیگران در جهاد و مقاومت می دانند صورت گرفته و آیا این کار همرای همچون ملت سرفراز کار درست است؟ ملت که مدال پروردگار شان را در جهاد به را الله متعال و امر به معروف دریافت کردند.

بنابراین پیام من به حیث یک محصل و جوان به جنابان محترم این است:

– جناب رییس جمهور! شما که در جریان کمپاین انتخاباتی خود از اشرف غنی احمد زی به حاجی محمد اشرف غنی احمد زی صعود کردید و دعای پیروزی خود را از بارگاه ایزد منان در خانه او می خواستی و چراغ سبز خود را از قبله مسلمانان روشن می کردی و لاف از خدمت به دین می زدی, پس حالا چرا چراغ سرخ خود را در مقابل این بی حرمتی نشان نمی دهی؟ اگر شعارها و سخنانت واقعیت داشتند, بیا و برای یک بار هم که شده بصورت واقعی حاجی محمد اشرف غنی احمد زی باش.

– جناب رییس اجرایی ! شما که در صف اول جهاد ومقاومت قرار داشتید و در مقابل قشون سرخ در پهلوی رهبر می جنگیدید و همه روز صدای دفاع از مجاهدان و خدمت به دین را بالا می کردی و از همین آدرس در انتخابات رای مردم را گرفتی, بیا و ببین که در تحت بیرق حکومت تو به دین تو توهین صورت می گیرد و الله (ج) یکتای تو مجازی خطاب می شود. پس چرا خاموش نشستی و عاملین این قضیه را به دادگاه نمی کشانی تا به مردم ثابت کنی که جهاد تو برحق و بخاطر کسب رضای الله (ج) متعال بوده است.

بنا ملت مجاهد و مجاهد پرور افغانستان چشم به عملکرد شما رهبران شان دوخته و منتظر عدالت خواهی طبق آیات قرآنی و احادیث نبوی می باشند نه عدالت نظام مجازی و کهنه غربی دموکراسی.

امین الحق امین