- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شش تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت قندوز به پروسه صلح پیوستند.

 

[1]

به اساس گزارش ها، شش تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت قندز به پروسه صلح پیوستند.

این شش تن که از باشنده های ولسوالی علی آباد این ولایت اند، امروز با سلاح دست داشته شان به قوماندانی امنیه این ولایت تسلیم شدند.

گفته شده که این افراد از فعالیت های قبلی شان ابراز پیشمانی نموده اند.

رادیوآزادی