افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 16 مارس , 2017 لینک کوتاه خبر :

شرکت های خصوصی زیر ذره بین رفتند!

شرکت های خصوصی

 

روزگذشته توانایی های تخنیکی و مدیریتی شرکت های ساختمانی خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این کارگاه که توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در هوتل کابل ستار راه اندازی گردیده بود، محترم احمد شهیر «شهریار» معین برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات، محترم انجنیر محمد ناصر تیموری، رئیس اجرائیوی برنامه ملی راه سازی روستایی، محترم معروف «قادری» رئیس عمومی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان، نماینده گان وزارت های مالیه و فواید عامه، روسا و نماینده گان 70 شرکت خصوصی و عده ای از انجنیران و کارمندان برنامه راه سازی روستایی اشتراک ورزیده بودند.

 

در آغاز معین برنامه های وزارت احیا و انشکاف دهات در رابطه به مسوولیت های وزارت مربوطه در قبال شرکت های خصوصی و بالمقابل تقاضای آن وزارت از آنها صحبت همه جانبه نموده، به اشتراک، شرکت ها در پروسه داوطلبی پروژه ها و ارتقای ظرفیت مالی و تخنیکی شان تاکید ورزیده، حمایت اش را از شرکت های خصوصی در راستای تحقق پروژه های انکشافی ابراز نموده، از آنها خواست تا مطابق قوانین و رهنمودهای اصولنامه ها، مسایل مربوط به کار، کارگر و تحفظ محیط زیست را در نظر بگیرند.

 

محترم انجنیر ناصر «تیموری» راجع به اهداف ورکشاپ، استقامت های کاری برنامه ملی راه سازی روستایی، نقش فعال سکتور خصوصی در روند ساخت و ساز جامعه روستایی، ارزشمندی شرکت های خصوصی در پیوند به ایجاد زمینه های اشتغال به هموطنان و نقش حیاتی پروژه های سرک و پل به تفصیل صحبت نمود.

 

وی از فعالیت های برنامه و دست آورد های آن از سال 2002 تاکنون، وجوه پولی به مصرف رسیده، تعداد پروژه ها و سرک های ساخته شده، منابع کمک کننده و توجه و مواظبت جمهوری اسلامی افغانستان از این روند گفته، برخی از مشکلات را بر شمرده، راه های بیرون رفت آن را رهنمون شد. محترم تیموی راجع به ارزش حفظ و مراقبت، فرصت های شغلی، مشکلات، فعالیت های در ارتباط به انکشاف اداره و تسهیلات فراهم شده در طرزالعمل مدیریت سالم مطالب علمی و مسلکی را ارائه نموده که مورد دلچسپی اشتراک کننده قرار گرفت.

 

محترم قادری، رئیس عمومی اتحادیه کارکنان افغانستان طی بیانیه ای، فعالیت برنامه راه سازی و شرکت های خصوصی را قدم های عملی در راستای اعاده حقوق کارگران و ایجاد فرصت های شغلی دانست. سپس نماینده گان شرکت های خصوصی مقدس کوثر، بهار افشان و بلتیک بالترتیب سخنرانی نموده،  سهولت ها و روند ساده کاری وزارت احیا و انکشاف دهات را ستوده، همکاری های شانرا در جهت تحقق پروژه های با کیفیت ابراز و هر کدام، یک سلسله انتقادات و پیشنهادات شان را در رابطه به حقوق، مقدار مالیه و پروسیجر مغلق کاری وزارت مالیه ارائه نمودند.

متعاقباً تیموری بسا از مطالب انکشافی، تاریخی و جغرافیایی را که با روند ساخت و ساز پروژه های انکشافی بخصوص سرک های مرتبط است، با ارائه مثال های از دست آورد ها و پلان و پروگرام های سال نو توضیح و تشریح نموده، کارکردهای شرکت های خصوصی قرار داد کننده با وزارت احیا و انکشاف دهات به ویژه برنامه راه سازی روستایی را تائید و مورد تقدیر دانست.

 

در کار پس از چاشت کارگاه، محترم انجنیر ولی محمد بکتاش، معاون اجرائیوی برنامه ملی راه سازی روستایی طرح ها و نظریات اش را راجع به چگونگی تطبیق پروژه ها، جلب توجه شرکت های قراردادی به مسوولیت های تطبیقی و تنی دیگر از اشتراک کننده گان زیر عنوان طرح ها و نظریات در رابطه به نقش سکتور خصوصی در تطبیق پروژه های انکشافی، فرصت ها و چالش ها، سخنانی ایراد نمودند.

 

در ختم کارگاه تعدادی از روسا و نماینده گان شرکت های خصوصی مورد تقدیر قرار گرفت. تقدیر نامه های تهیه دیده شده از جانب مسوولین برنامه ملی راه سازی روستایی به آنها توزیع گردید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار