- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

شایعۀ زلزله، شهروندان غزنی را به سرک ها کشاند.

شایعۀ زلزلۀ شدید در شهر غزنی، مردم را به سرک ها کشاند و آن ها را مجبور ساخت تمام شب در بیرون به سر ببرند.
از ساعت یک الی چهار نیمه شب، بلندگوهای مساجد غزنی مردم را به پناه بردن به جاهای امن هدایت می داد و همه مردم سراسیمه به سرک ها، جاده های عمومی، پارک ها و حویلی های شان برآمده بودند.
سید امیر شاه سادات رییس امنیت ملی می گوید که این شایعه در شهر غزنی بی سابقه بوده است و آن ها تا کنون در نیافتند که از کجا نشأت گرفته بوده است.
زرآور زاهد فرمانده پولیس غزنی نیز می گوید که آن ها تلاش نمودند تا مردم را آرام بسازند و امنیت آنان را تأمین کنند و اکنون شهر غزنی به حالت اولی خود برگشته است.
او می گوید که آن ها از سوء استفادۀ مخالفین از این حالت نگران بودند و نهایت تلاش خود را برای آرام ساختن وضعیت نمودند.
شهروندان غزنی تمام شب را در ترس و وحشت گذراندند اما اکنون وضع این شهر آرام شده است.

بست باستان