افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 17 دسامبر , 2015 لینک کوتاه خبر :

شاهراه گردیز- خوست افتتاح شد

شاهراه گردیز – خوست در چهار مرحله ساختمان گردیده بود که سه مرحله آن قبلا تکمیل واکنون آخرین مرحله آن به طول 25 کیلومتر و به ارزش 32 ملیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

 

شاهراه گردیز– خوست طی مراسمی در سالون کنفرانس های وزارت فواید عامه با حضور هیئت رهبری این وزارت، نمایندگان مردم در پارلمان، نماینده اداره USAID ، رئیس و انجنیران شرکت ساختمانی MECC وهمچنان جمعی از خبرنگاران به هزینه 232 ملیون دالر امریکایی میباشد که توسط اداره USAID پرداخت گردید، افتتاح گردید.

 

انجنیر محمود بلیغ گفت: این سرک از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای مردم کشور بخصوص مردم گردیز و خوست سهولت های فروانی را فراهم میسازد، طول مجموعی این سرک 101 کیلومتر و عرض سرک 7 متر موتر رو با 1.5 متر شانه دو طرفه سرک میباشد.

 

وی افزود: شاهراه گردیز – خوست در چهار مرحله ساختمان گردیده بود که سه مرحله آن قبلا تکمیل واکنون آخرین مرحله آن به طول 25 کیلومتر و به ارزش 32 ملیون دالر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

 

عزیزالله نیازی رئیس شرکت MECC گفت: با وجود مشکلات امنیتی، اقلیمی و سیاسی توانستیم سرک را با استندردهای جهانی تکمیل نمائیم وی از وزارت فواید عامه خواست در قسمت حفظ و مراقبت این سرک بعد از یکسال که مدت زمان گرنتی شرکت ختم میشود کوشش نماید.

 

سناتور ولایت پکتیا با تشکری از شرکت MECC و کمک های کشور امریکا و توجه جدی وزارت فواید عامه در مورد ولایات کم انکشاف یافته گفت: این سرک عامه المنفعه از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت بوده و سهولت های زیادی را برای مردم به وجود میاورد.

 

در ختم این مراسم به پاس زحمات انجنیرانی که در قسمت ساخت و ساز این پروژه تلاش کرده بودند از طرف رئیس شرکت ساختمانی و اداره USAID توسط هیئت رهبری این وزارت تقدیر نامه اهداء گردید.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار