افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 8 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

سیمیناری با مضمون اصلاحات انتخاباتی در کابل برگزار شد.

انتخابات

 

اشتراک کننده‌گان در این سیمینار گفتند که اصلاحات انتخاباتی در افغانستان باید در ابعاد مختلف به میان آید.

 

 

مرکز ملی تحقیقات پالیسی روی ایجاد اصلاحات انتخاباتی در سه بُعد تأکید می‌کند.

 

مسئولان این مرکز می‌گویند، برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات نیاز است تا اصلاحات انتخاباتی هر چه زودتر آغاز گردد.

 

این مرکز به هدف آگاهی دهی و دریافت راه‌های حل در این خصوص سیمیناری را روز گذشته زیر نام “افغانستان در مقطع زمانی بین اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها” در کابل راه اندازی کرد.

 

نصر الله ستانکزی آگاه مسایل حقوقی و یکی از اشتراک کننده‌های این سیمینار گفت، نیاز است تا اصلاحات انتخاباتی در افغانستان از لحاظ حقوقی، تخنیکی و سیاسی به میان بیاید.

 

وی افزود:

 

“ما در قدم اول ضرورت داریم تا برای مشروعیت انتخابات در افغانستان باید اصلاحات حقوقی را به میان بیآوریم، دوم اصلاحات تخنیکی و سوم اصلاحاتی که بسیار مهم است اصلاحات سیاسی است، اما باید بگویم که اصلاحات حقوقی و تخنیکی می‌تواند از سوی دولت، جامعه مدنی و یا چهره‌های سیاسی ایجاد شود اما آوردن اصلاحات سیاسی زمانگیراست.”

 

آقای ستانکزی افزود حکومت وحدت ملی باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل که تا دو ماه دیگر برگزار می‌شود، اعلام کند.

 

در حالی روی این مسئله تأکید می‌شود که جامعه جهانی نیز کمک هایش را مشروط بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی و مبارزه با فساد اداری در افغانستان ساخته است.

 

چند روز قبل ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که سومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاحات انتخاباتی بزودی صادر خواهد شد.

 

حکومت وحدت ملی همواره روی متعهد بودنش برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی تأکید کرده و حالا پس از رد دومین فرمان تقنینی در این رابطه از سوی ولسی جرگه، قرار است تا سومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در جریان رخصتی تابستانی اعضای شورای ملی صادر گردد.

 

در عین حال نهاد کنراد ادناورد جرمنی که از سال ۲۰۰۲ بدینسو در بخش مشوره دهی، نظارت و حمایت از پروسه‌های دیموکراتیک در افغانستان فعالیت می‌کند، روی ایجاد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات تأکید می‌کند.

 

متیس ریزنکمپف مسئول این نهاد که در این سیمینار حضور داشت گفت، با آنکه افغانستان در یک مقطع دشوار سیاسی و امنیتی قرار دارد؛ اما آنان مصمم بر نظارت از انتخابات اند.

 

وی در مورد گفت:

 

” در حقیقت ما باید فکر کنیم که انتخابات در زمان معین آن بر اساس قانون اساسی برگزار شود و آن شاید یک گام مهم باشد، اما بخش‌های زیادی از افغانستان با دشواری‌های سیاسی و حالات خاص امنیتی روبرو است بنابرین نمی‌دانم که آیا انتخابات در زمان اعلام شده آن در اواسط اکتوبر برگزار می‌شود یا نه؟ اما ما از پروسه های دیموکراتیک در افغانستان نظارت دقیق می‌کنیم که انتخابات یک بخش مهم آن است.”

 

نصرالله ستانکزی یکی از اشتراک کننده‌های سیمینار افغانستان در مقطع زمانی بین اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی، همچنان گفت که برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی باید از قانون اساسی استفاده شود و تأکید کرد که برای ساخت قوانین و فرامین جدید در این راستا نیاز وجود ندارد.

 

وی افزود که برگزاری انتخابات پس از ایجاد اصلاحات انتخاباتی در حفظ ثبات سیاسی مهم است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار