افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 23 ژانویه , 2017 لینک کوتاه خبر :

سیزده پروژه سرک سازی و آبرسانی امضا شد

وزیر احیا و انکشاف دهات، قرار داد سیزده پروژه سرک و آبرسانی را با شماری از شرکت های خصوصی به ارزش بیشتر از ۷۶۰ملیون افغانی امضا کرد.

برمبنای این قرار داد، زیاتر از (۳۷) کیلو متر سرک اسفالت و (۲۳۴) متر پل از طریق بر نامه ملی راه سازی روستایی  در مربوطات ولایت بلخ، تخار و لوگر اعمار می گردد.

اسفالت سرک های حیرتان تا به ولسوالی کلدار ولایت بلخ و سرک ولسوالی خوشی ولایت لوگر و اکمال ساخت پل های آهن کانکریتی در مرکز ولایت تخار و ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، مشکلات ترانسپورتی روستائیان محلات متذکره مرفوع گردیده، آنها به شرایط سهل به مراکز خدمات اجتماعی وصل می شوند.

از جمله پروژه های که قرار داد اعمار آن با جانب قرارداد کننده گان تطبیق کننده، به امضاء رسید(۹) آن مربوط برنامه آبرسانی، حفظ الصحه و آبیاری بوده که در برگیرنده(۶۳) چاه آب آشامیدنی و سه شبکه آبرسانی می باشد. این پروژه ها به هزینه (۱۳۰۴۷۳۴۱) افغانی در مربوطات ولایات غور، پروان، بغلان، کنرها و نورستان عملی گردیده،نیازمندی های(۱۵۴۳۵) خانواده از ناحیه آب صحی آشامیدنی مرفوع می گردد  و با ایجاد (۱۴۰۱۶) روز کاری زمینه اشتغال نیز مساعد می گردد.

از پروژه های سرک سازی، هزاران روستای مستفید شده، با ایجاد (۱۷۸۵۷۶) روز کاری فرصت های شغلی نیز برای اشخاص بیکار محلات میسر می گردد.

وزیر احیا و انکشاف دهات ضمن ارایه معلومات راجع به پروژه های متذکره از دست آورد های سال مالی۱۳۹۵، نقش کارمندان و مسوولین بخش های مختلف وزارت مربوطه و رسانه های جمعی کشور در بازتاب به موقع فعالیت های انکشافی ګفته، افتخار تقدیر نامه ولسی جرگه کشور را که به پاس خدمات ارزنده رهبری و منسوبین وزارت احیا و انکشاف دهات اهدا گردیده مربوط به همه همکاران وزارت و رسانه های کشور گفت.

در ختم مراسم عقد قرارداد، پروژه ها، معروف «قادری»؛ ریئس عمومی اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در حالیکه میرظفرالدین «سیفی» ریئس اتحادیه کارکنان وزارت احیا و انکشاف دهات نیز حاضر بود، طی سخنانی ، روند موفقانه توسعه روستایی را گام عملی در جهت رفع کمبودی ها و مشکل های دهاتیان گفته، مدیریت سالم، شفافیت در کار و روحیه خدمت صادقانه کارمندان وزارت احیا او انکشاف دهات را قابل ستایش و قدردانی دانسته، دیدگاه اتحادیه امکا را نسبت به این وزارت در مورد برنامه های ایجاد اشتغال موقت و متوسط در سراسر کشور توضیح نموده به پاس خدمات افغانستان شمول این وزارت در راستای ایجاد فرصت های کاری به اشخاص بیکار، درمحلات و مراکز ولایات، مدال کار را به نصیر احمد «درانی»؛ وزیر احیا و انکشاف دهات تفویض نمود.

محترم نصیر احمد «درانی» از برخورد وقعبینانه هیات رهبری امکا سپاس گذاری نموده گفت:تقدیر نامه ها و مدال ها مبین آنست که هموطنان قدر شناس از ما حمایت می کنند و ما را به به کار بیشتر فرا می خوانند.

ما آماده گی داریم تا دامن فعالیت های سازنده گی این وزارت را از طریق برنامه های ملی و انکشافی، گسترش و خدمات اجتماعی بیشتر از پیش را به نیازمندان روستاهای کشور عرضه نمایم.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار