- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

معرفی سید وحید قتالی به حیث شاروال جدید هرات

سید وحید قتالی [1]

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات اظهار داشت که سید وحید قتالی من‌حیث شاروال هرات معرفی شده است.

قتالی یک دوره من‌حیث رییس شورای ولایتی هرات نیز فعالیت کرده است و درحال حاضر عضو شورای رهبر جمعیت اسلامی افغانستان می‌باشد.

این در حالی است که فرهاد نیایش شاروال پیشین هرات به جرم فساد اداری، غفلت در وظیفه و همچنین بنا به شکایات مردم از وظیفه برکنار گردید.