افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 2 فوریه , 2015 لینک کوتاه خبر :

سیاست دوگانه آمریکا به ضرر ما است

وجود طالبان و نابسامانی هایی که از آن به وجود می آید هنوز به مرحله صلح و یا راه حل مناسبی نرسیده که زمزمه های آمدن داعش در افغانستان به گوش می رسد. گفته می شود گروه های داعشی در افغانستان در حال سربازگیری هستند و نیرو جمع می کنند. بسیاری از گروه های طالبان هم با آنها بیعت کرده اند و نام خود را تغییر داده اند. زمینه ساز پیدایش داعش در افغانستان چیست و چرا هیچ گونه برخوردی با آنها نمی شود؟

 

سید نادر شاه بحیر عضو مجلس نمایندگان گفت: دیدگاه ها در باره داعش که چگونه گروهی است و علت بروز آن چیست، متفاوت است. اما موضوع مشخص این است که داعش نه تنها در آسیای میانه یا در کشورهای خاص محدود نمی شود بلکه در سطح جهان کوشش می کند که منافع کشورها را تهدید کنند و از طرف دیگر منافع آمریکا هم فعلاً در منافع جهانی است در هر جای جهان که آن منافع از نظر امنیتی تهدید شود دشمنی با آمریکا است.

 

وی در مورد سیاست آمریکا در برابر گروه های داعشی و طالبان در افغانستان عنوان کرد: طالب، القاعده، داعش و همه اینها زیر کلمه دهشت افکن جای می گیرند. مشخص نیست در منافع آمریکا چه مسایلی مطرح است که ما از آن آگاه نیستیم. از دیدگاه ما موضع گیری آمریکا موضع گیری خوبی در برابر تروریست ها در افغانستان نیست.

 

بحر افزود: رییس جمهور هم متاسفانه هنگامی که به موضوع روند صلح می رسد سکوت می کند. این موضع گیری آمریکا در مورد کسانی که داخل افغانستان جنگ می آورند و خونریزی خلق می کنند نشان می دهد که هنوز آمریکا سیاست مشخصی برای از بین بردن طالبان ندارد. این بخش از موضوع هنوز برای ما مبهم است که سیاست خارجی آمریکا با طالبان با سیاست خارجی اشرف غنی با طالبان چه نوع سیاستی است، اگر می خواهند صلح کنند به کجا رسیده اند و اگر صلح نمی کنند چرا آمریکا اینگونه موضوع گیری را که هم پیمان نظامی ما است دارد.

 

وی در ارتباط با چگونگی پیدایش داعش در افغانستان گفت: همین طالبان بود که باعث زمینه سازی آمدن القاعده در افغانستان شد. طالبان بود که رهبر القاعده را در داخل افغانستان راه داد و توانست از داخل افغانستان برج جهانی تجارت و پنتاگون را مورد حمله قرار دهند. همین طالبان هم در آینده زمینه ساز آمدن داعش خواهد شد و در همین افغانستانی که اینگونه مورد بی تفاوتی دنیا قرار گرفته است، این طالبان به عنوان داعش و با تبدیل نام به داعش همان تهدید و فاجعه ای را که در گذشته به وسیله القاعده خلق کرد به وسیله داعش نیز خلق خواهد کرد.

 

نماینده مجلس در ادامه گفت: آمریکا متوجه تمام این مسایل هست. همه مسایل را می فهمد، از گذشته خبر دارد و در مورد آینده هم می تواند پیش بینی کند و جای سوال همین موضع گیری است. این یک نقطه سیاه و پنهان از دید مردم افغانستان و جهان است و باید روشن شود.

 

وی در ارتباط با پیوستن برخی طالبان به گروه های داعشی گفت: آمریکا با فشار آوردن روی پاکستان و وادار ساختن حکومت افغانستان و تغییر سیاستش حداقل در سطح سخن و تبلیغات باعث شده که عده ای از طالبان که به داعش پیوستنی نبودند با این گروه مذاکره و صلحی نمایند. این سیاست دوگانه آمریکا به ضرر افغانستان است.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار