- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سکوت پرسش برانگیز حکمتیار در برابر حملات خونین کابل

حکمتیار و گروه های تکفیری [1]

چرا گلبدین حکمتیار در برابر حملات خونین کابل هیچ واکنشی نشان نمی دهد؟

در حالی که همه جريان ها از درون و بيرون كشور اين حملات را محكوم كرده اند اما تا كنون رهبر حزب اسلامی حكمتيار که حملات انتحارى را بار ها حملات استشهادى خوانده است در پیوند به اين حملات هيچ واکنشی نشان نداده است.

پس از گذشت تقریبا یکسال از صلح حکومت با گلبدین حکمتیار نه تنها آرامش در کشور برقرار نشده بلکه انفجار ها و حملات تروریستی روز به روز افزایش یافته است.