افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 10 آگوست , 2016 لینک کوتاه خبر :

سپردن 609 موبایل های ضبط شده از نزد قاچاقبران به گمرک کابل

 

موبایل

 

رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ۶۰۹ سیت موبایل های مختلف النوع ضبط شده از نزد قاچاقبران مواد مخدر و مسکرات ، جهت لیلام به مسوولین گمرک کابل رسما تسلیم کرد.

 

موبایل های ضبط شده شامل ۲ سیت ثریا و ۶۰۷ سیت موبایل مختلف النوع بوده که توسط منسوبین کشفی و امنیتی در جریان سال های1393 و ۱۳۹۴ در هنگام بازداشت قاچاقبران مواد مخدر و مسکرات از ولایات مختلف کشور از نزد شان کشف وضبط شده بود.

 

څارنیار محمد عارف”نوری” رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدرحین تسلیم دهی موبایل های یاد شده گفت که ماده ۱۹ قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر حکم می کند:” اموال منقول که از نزد قاچاقبران بدست میآید پس از حکم محاکم ثلاثه در مورد مصادره آن، اموال و اجناس لیلام و عواید بدست آمده از آن جمع عواید دولت گردد . ”

 

آقای نوری افزود، محاکم ثلاثه حکم مصادره این موبایل ها را پس از آن صادر نمود که مالکین آن بعد از تعقیب عدلی و قضائی محکوم به مجازات شده اند.

 

سپس سید میرخان”مشرف” مشاور گمرک کابل هنگام تسلیم گیری موبایل های یاد شده، از فعالیت های مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر قدردانی نموده بیان داشت که سپردن موبایل های ضبط شده از نزد قاچاقبران به گمرک کابل بیانگر شفافیت کاری این مرکزاست.

 

آقای مشرف افزود، ریاست گمرک کابل در این راستا همیشه با مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر همکار بوده و می باشد .

 

این درحالیست که ریاست عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر در جریال چهار سال گذشته ۱۰۴۲ سیت موبایل های مختلف النوع را که از نزد قاچاقبران ضبط شد بود،پس از حکم قطعی محاکم ثلاثه غرض لیلام به گمرک کابل سپرده بود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار