- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سومین نشست مشورتی وزارت های امورخارجه افغانستان و جمهوری خلق چین

نشست مشورت های سیاسی

سومین دورمشورت های سیاسی میان وزارت های امور خارجه افغانستان و جمهوری خلق چین در شهر بیجینگ چین برگزار شد.

به ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه و آقای کانګ معاون وزارت امور خارجه چین به منظور بررسی و گفتگو پیرامون ابعاد مختلف روابط دو جانبه، بحث روی پیشرفت ها در روابط دو جانبه طی سال های گذشته و ‍‍توسعه روابط میان دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برګزار گردید.

 

در این نشست، معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با یادآوری از روابط نیک، دوستانه و تاریخی میان دو کشور از کمک های کشور چین برای افغانستان اظهار قدردانی نموده اضافه نمودند که افغانستان درخط اول مبارزه با تروریزم قرار داشته و درحقیقت، افغان ها نه تنها برای حاکمیت ملی و استقلال کشورشان بلکه همچنان برای تأمین ثبات در منطقه و جهان علیه تروریزم قربانی می دهند و این امر مکلفیت و مسوولیت های اخلاقی را برای کشورهای همسایه و منطقه به وجود می آورد تا دولت افغانستان را در این مبارزه حمایت نمایند.

 

متعاقباً، آقای کانگ معین وزارت امور خارجه چین ضمن استقبال از پیشرفت های مردم افغانستان در راستای بازسازی، شکوفایی و رفاه اجتماعی به ادامه کمک های آن کشور تأکید کرده، اظهار نمود که جامعه بین المللی باید کمک های شان را برای تأمین صلح و توسعه اقتصادی افغانستان ادامه بدهند.