- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سوء قصد علیه نماینده مردم ننگرهار!

صبح امروز،فرشته انوری، نماینده مردم ننگرهار مورد حمله گروهی از مخالفان مسلح دولت قرار گرفت.

وی گفت: من از کابل به سمت ننگرهار در حرکت بودم که در منطقه تنگی در مسیر شاهراه کابل – ننگرهار گروهی از مخالفان مسلح دولت بر موترهای مان حمله کردند که در نتیجه یکی از محافظانم به شدت زخمی شد.
به گفته پولیس ننگرهار، در نتیجه مهاجمان از محل فرار کرده و به فرشته انوری هیچ آسیب نرسیده است.