- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سه آدم ربا در هرات دستگیر شدند.

 

آمر امنیت و سرپرست فرماندهی امنیه هرات،عبدالحمید حمیدی گفت: در نتیجه عملیات پولیس ،یک گروه سه نفری از آدم ربایان دستگیر شدند.

بگفته وی این آدم ربایان، 30 روز پیش سه تن از باشندگان ولایت هلمند را اختطاف کرده بودند.

اما بالاخره اختطاف شدگان از نزد این افراد آزاد گردیده و به خانواده هایشان تحویل داده شدند.