- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سقوط یک چرخبال خارجی در پوهنتون نظامی مارشال فهیم

چرخبال [1]

این چرخبال مربوط به یک شرکت خصوصی خارجی است که مسوولیت کار ساختمانی این پوهنتون را به دوش دارد.

در پی سقوط یک چرخبال در پوهنتون نظامی مارشال فهیم پنج تن زخم برداشتند.

سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت: این چرخبال مربوط به یک شرکت خصوصی خارجی است که مسوولیت کار ساختمانی این پوهنتون را به دوش دارد.

وی افزود: همه ی زخمی ها کارمندان همین شرکت استند.