- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سقوط هواپیمای بدون سرنشین ‘آیساف’ در شرق کشور

[1]

دفتر نیروهای خارجی مستقر در کشور (آیساف) از سقوط یك فروند هواپیمای بدون سرنشین این نیروها در شرق  خبر داد.

یك مقام نظامی آیساف در شرق کشور روز چهارشنبه اعلام كرد كه این هواپیما شب گذشته در استان ننگرهار این كشور بر اثر نقض فنی سقوط كرده است.

در این اواخر سقوط هواپیماهای بدون سرنشین و بالگردهای نظامیان خارجی در کشور افزایش یافته و دو هفته پیش نیز یك فروند بالگرد نظامیان آمریكایی هنگام انتقال نیرو در شرق سقوط كرد.