- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفیر جدید ناتو از تداوم همکاری ها با افغانستان خبر داد.

در دیدار رئیس‌جمهوراشرف غنی و زیمرمن سفیر جدید ملکی ناتو برای افغانستان و هیئت همراه‌اش  که در ارگ انجام شد، سفیر جدید ناتو تمنیات نیک سرمنشی ناتو را به رئیس جمهورغنی تقدیم نموده، گفت که ناتو با حکومت افغانستان همچنان همکار باقی می‌ماند.

سفیر جدید ناتو برای افغانستان افزود که ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه می‌کند. او اطمینان داد که برای تحکیم و گسترش روابط ناتو و افغانستان تلاش خواهد کرد.

 

رئیس‌جمهورغنی ضمن تبریکی به آقای زیمرمن در سمت جدید، از قربانی‌های ناتو در افغانستان به نیکی یاد کرده، اظهارداشت که ناتو در مبارزه با تروریزم نه تنها برای ثبات افغانستان بلکه به‌خاطر ثبات منطقه و جهان تلاش نموده و قربانی‌های فراوان داده‌است.

 

وی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همواره با تروریزم مبارزه می‌نمایند و به‌منظور فایق‌آمدن در این زمینه همکاری بیشتر و مشترک ناتو و همه کشورها الزامی می‌باشد.

 

رئیس‌جمهور کشور با اشاره به اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی گفت که در وزارت دفاع ملی اصلاحات گسترده انجام شده و قراردادهای این وزارت با شفافیت عقد می‌گردد، و به‌زودی روند اصلاحات در وزارت امور داخله نیز سرتاسری خواهد شد.

 

وی علاوه کرد که حکومت افغانستان در زمینۀ شفافیت و حساب‌دهی و همچنان مبارزه با فساد اداری متعهد می‌باشد و کمک‌های جامعۀ جهانی در افغانستان به‌گونۀ مؤثر آن مصرف خواهد شد.

 

رئیس‌جمهور از پلان امنیتی چهارساله یاد کرده افزود که پلان امنیتی چهار سالۀ افغانستان ترتیب گردیده که ما را برای فایق‌آمدن در برابر تروریزم کمک خواهد کرد.