- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفر کرزی به دور دنیا برای قوت قلب مردم!!

[1]

 

 چند روزی است که رئیس جمهور کرزی سفرهای زنجیره ای خود به دور دنیا را آغاز نموده است که در این مسیر کشورهای تاکنون کشورهای ترکمنستان، ایتالیا ، فرانسه و بریتانیا را پشت سر گذاشته است.

محترم کرزی در این سفرها با هر کشور پیمان استراتژیک امضاء نمود و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ این کشورها در بازسازی افغانستان، از مقامات آنها خواست تا در فرصت مناسب به کشور ما سفر کنند و از نزدیک شاهد پیشرفتها باشند.

در سفر ایشان به ایتالیا، جناب رئیس جمهور از سرمایه گذاران ایتالیایی دعوت کرد تا در بخش معادن کشور سرمایه گذاری نمایند و همچنین مقامات رم در عرصه های سیاسی، امنیتی، مبارزه علیه مواد مخدر، همکاریهای فرهنگی و رسانه ای، حاکمیت قانون و ظرفیت سازی به کمک های خویش به افغانستان ادامه دهند.

همکارى در عرصه هاى دفاع و امنیت، زراعت و انکشاف دهات، صحت، معارف و تحصیلات عالى، فرهنگ و باستان شناسى، حکومتدارى خوب، اساسات زیربنایى، اقتصاد و امور مالى، تجارت و صنعت، به فرانسه واگذار شد تا این کشور در این زمینه ها فعالیت نماید.

بازسازی، تقویت و آموزش نیروهای اردوی و پولیس ملی و همچنین تاسیس دانشگده نظامی نیز محور اصلی پیمان با بریتانیا بود که گفته شده است هر سه این پیمان های دوستى و همکارى، براى مدت 20 سال قابل اعتبار خواهد بود.

در پی امضاهای پی در پی رئیس جمهور کرزی با کشورهای اروپایی حال این سؤال مطرح می شود که آیا این پیمانها به نفع افغانستان است یا خیر؟ آنچه مسلم است اینکه هم اکنون افغانستان در تمامی عرصه های مدیریتی، حکومت داری، نظامی، دفاعی، اقتصادی و … دارای معضلات و مشکلات فراوانی است که به یقین امضاء چنین پیمانهایی کاری از پیش نخواهد برد، زیرا به دلیل نبود ظرفیتهای لازم در کشور،صرف بر روی کاغذ گنجانده می شود.

امضای پیمانهای استراتژیک وقتی مؤثر خواهد بود که افغانستان بتواند از این همکاریها استفاده لازم را بکند. متاسفانه بعد از ده سال هنوز نه تنها حکومت‌داری خوب و ارایه‌ خدمات شفاف به مردم در میدان عمل نیامده، بلکه هر روز فساد اداری گسترش بیشتری پیدا می کند. در نتیجه باید گفت که پیمان های استراتژیک به تنهایی و بدون برنامه ریزی دقیق و آمادگی لازم دولت، نمی توانند کارآیی لازم را داشته و آینده افغانستان را تضمین نمایند.

از سوی دیگر اگرچه افغانستان نیاز شدید به همکاری جامعه بین المللی و مساعدت های دنیا در عرصه های مختلف دارد اما امضای پیمان های راهبردی با برخی ممالک قدرتمند نیاز به تامل و رایزنی بیشتر و دقت زیادتر در متن و محتوای این پیمان ها دارد و از جانب دیگر، اصول و راهکار قانونی مشخص برای امضای چنین پیمان ها در قوانین کشور وجود دارد که از جانب رئیس جمهور نادیده گرفته شده است.

اینکه رئیس جمهور به کشورهای مختلف سفر نماید و با هر کشور در هر زمینه ای که خواست پیمان نامه امضاء نماید، تنها به درد قوت قلب مردم می خورد تا از لحاظ روانی تقویت شوند و با خود بگویند که خوب خدا را شکر که تا 20 سال دیگر جامعه جهانی در کنار ما هستند. همین و بس و الا با عملکرد ده ساله همین کشورها، بعید به نظر می رسد سود دیگری در پی داشته باشد.

منبع:http://www.afghanpaper.com/