- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفر معین ارشد امور امنیتی وزارت امورداخله به ولایت کندهار

بهرامی

دراین سفر پاسوال ارکان حرب طارق شاه بهرامی معین ارشد امور امنیتی این ولایت دیدار کرد.

وضعیت امنیتی، آماده گی و احضارات محاربوی و تطبیق پلان عملیات خالد نیروهای قوای مسلح در برابر هراس افگنان در ولایت کندهار توسط معین ارشد امور امنیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. دراین سفر پاسوال ارکان حرب طارق شاه بهرامی معین ارشد امور امنیتی طور جداگانه با پرسونل قوماندانی زون 404 میوند، قوماندانی امنیه ولایت کندهار، لواء نمر2 نظم عامه، لواء نمبر3 سرحدی، قطعه (444) کماندو،قطعه خاص کندهار، قطعه محافظتی قطارها، مرکز تربیوی پولیس ملی کندهار دیدار بعمل آورده و ازتطبیق پلان چهارساله استراتیژیکی، اصلاحات در صفوف پولیس ملی ، مبارزه جدی با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر، جابجائی کادر های مسلکی ووطن دوست جلب حمایت مردم از نیروهای امنیتی ، تعبیه قوت ها ، پلانگذاری دقیق و مناسب و تطبیق پلان عملیاتی خالد در آن زون به نیروهای امنیتی قدردانی نمود.

 

وی از هماهنگی ، تشریک مساعی و حمایت مردم از نیروهای امنیتی قدردانی نموده و به هماهنگی هرچه بیشتر این نیروها تاکید نمود.

 

معین ارشد امورامنیتی آنعده از منسوبین پولیس مستقر در آن زون را که دراجرای وظایف از خود شایستگی نشان داده بودند مورد تقدیر قرار داده و به روح شهدای نیروهای امنیتی اتحاف دعا نمود.