- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفر سرزده وزیر دفاع امریکا به کابل!

دیروز چهارشنبه لئون پانتا در یک سفرغیرمنتظره  وارد کابل شد!

این سفر در زمانی است که حامد کرزی و برخی از مقامات کشور برای شرکت در هفتمین نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان در انقره پایتخت ترکیه به سر می برند.
قبلا کرزی به امریکا هشدار داده بود که در صورت عمل نکردن آمریکا به تعهداتش در قبال افغانستان ،کرزی گفتگوها در مورد توافقنامه امنیتی را به تعویق می اندازد.
وزیر دفاع امریکا در واکنش به این صحبت های کرزی گفت: رییس جمهور کرزی می داند که جنگ افغانستان و مبارزه با تروریزم به قیمت جان هزاران سرباز خارجی تمام شده است و به جای این اظهارات بد نیست که از تلاش های جامعه جهانی قدردانی کند!
شماری از آگاهان، سفر لئون پانتا به افغانستان را در زمان عدم حضور حامد کرزی و مقام های نظامی، نوعی واکنش دیپلماتیک امریکا به اظهارات اخیر حامد کرزی می دانند…