- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفر داکتر عبدالله عبدالله به ولایت بلخ

عبدالله عبدالله [1]

رییس اجراییه کشورمان برای اشتراک در مراسم سالگرد شهادت احمد شاه مسعود و گلبدین ربانی امروز به مزار شریف سفر کرد.

عبدالله عبدالله در میدان هوایی مزار شریف از سوی والی بلخ مورد استقبال قرار گرفت .

این در حالی است که در طی ماه های اخیر روابط عطا محمد نور والی بلخ و عبدالله عبدالله رو به سردی گرائیده بود.