- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفر جنرال قمر بجوا به تاجکستان

جنرال قمر بجوا [1]

رسانه‌های پاکستانی راپور داده‌اند که رییس ستاد اردوی پاکستان با شماری از مقام‌های نظامی آن کشور به یک سفر سه روزه به تاجکستان رفته‌است.

در راپور رسانه‌ها آمده‌است که هدف از این سفر جنرال قمر بجوا، رییس ستاد اردوی پاکستان، بحث روی وضعیت امنیتی در افغانستان با مقام‌های تاجکستانی و چینایی می‌باشد.

اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌یی سفر اقای بجوا را به تاجکستان تایید می‌کند و می‎افزاید که در بخش‌های هم‌کاری‌های نظامی، آموزش نظامیان تاجکستانی و فن‌آوری نظامی با مقام‌های تاجکستانی نیز در این سفر گفت‌وگو خواهد کرد.

گفته می‌شود که یک مقام ارشد از دولت چین نیز در شهر دوشنبه به منظور گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی و تاجکستانی خواهد آمد.

خبرنامه در مورد سفر جنرال قمر بجوا، رییس ستاد اردوی پاکستان ارایه نکرده‌است.

گفت‌وگو مقام‌های مقام‌های پاکستانی، چینایی و تاجکستانی درحالی در مورد افغانستان صورت می‌گیرند که ناامنی و انجام حمله‌های انتحاری و انفجاری در این اواخیر در کابل و شماری از ولایت افغانستان افزایش یافته‌است.