- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سفارت آمريكا: ملا عمر از ليست سياه حذف نشده است.

[1]

سفارت آمريكا در كابل حذف نام «ملا محمد عمر» رهبر شبه نظاميان طالبان، از فهرست سياه اداره پوليس فدرال آمريكا را تكذيب كرد.

سفارت ايالات متحده با انتشار اعلاميه‏ي مدعي شد كه ملا عمر هنوز هم در فهرست سياه وزارت امود خارجه ايالات متحده شامل است و در اين زمينه هيچ تغييري وارد نشده است.

پيشتر برخي از رسانه‏ ها گزارش داده بودند كه در نتيجه گفت‏وگوهاي مخفيانه آمريكا و شبه نظاميان طالبان، نام رهبر اين گروه از فهرست سياه آمريكا خارج شده است.