- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سرنوشت افغانستان در دست چند مترجم غربگرا

جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه کندهار [1]

قوماندان امنیه کندهار طی سخنانی منتقدانه اظهار کرد: چند مترجم غرب‌گرا که از خارج آمدند، توانایی تغییر سرنوشت مردم افغانستان را ندارند.

احمدولی‌ مسعود رییس بنیاد شهید مسعود همراه با تعدادی از اعضای احزاب سیاسی برای دیدار با جنرال عبدالرازق به کندهار سفر کرده است.

رییس بنیاد مسعود در دیدار با جنرال عبدالرازق و بزرگان قومی کندهار پلان وفاق‌ملی را به منظور حل بحران جاری در افغانستان ارایه کرده است.

جنرال عبدالرازق قوماندان امنیه ولایت کندهار با انتقاد از سیاست‌های رهبران حکومت وحدت ملی تصریح کرد که چهار نفر مترجم که دیروز به افغانستان آمدند، نمی‌توانند سرنوشت مردم را تعین کنند.

وی در ادامه تاکید کرد مردم افغانستان باید خودشان برای نجات کشور اقدام کنند.

این در حالی است که قوماندان امنیه ولایت کندهار پیش از این از اعتراضات عطامحمد نور در برابر حکومت اعلام حمایت کرده بود.

عطامحمدنور روز گذشته حکومت وحدت ملی را متهم کرد که با حذف افراد وطن پرست، مزدورانی را که از کشورهای خارجی آمدند به جای آنها تعین می‌کند.

وی تصریح کرده بود که مردم افغانستان اجازه نمی‌دهند که مزدواران خارجی بر آنها حکومت کنند.