- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سرمایه گذاری ۱،۵ ملیون دالر در پارک‎های صنعتی هرات

هرات

 

بگفته ریاست اقتصاد هرات، بالای سه فابریکه به هزینه ۱،۵میلیون دالر در پارک‎های صنعتی این ولایت سرمایه گذاری صورت گرفته‎است.

 

عبدالناصر اسودی رئیس اقتصاد ولایت هرات گفت دو فابریکه در بخش پروسس سنگ مرمر به گونه معیاری و فابریکه سوم در بخش تولید قطعی‎های کاغذی فعالیت دارند.

 

آقای اسودی افزود تولید قطعی‎های کاغذی در کوتاه مدت در بخش بسته بندی میوه جات ولایت هرات و سپس نیازمندی تمام کشور را مساعد می‎سازد.

 

به اساس معلومات ریاست اقتصاد ولایت هرات برای حدود ۵۰۰ تن در این فابریکات زمینه کار مساعد شده‎است.