- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سرمایه گذاری دربخش معارف، تضمین کننده ی آینده بهتر کشور!

وزارت معارف

 

مشاور وزارت معارف افغانستان گفت:  سرمایه گذاری بیشتر در بخش معارف می‌تواند آینده بهتر افغانستان را تضمین کند.

 

وزارت معارف افغانستان از ادارات ملی و بین المللی در کشور خواست تا کمپیوتر ها و سایر وسایل تخنیکی اضافی شان را به معارف کشور کمک کنند.

 

عطا الله واحدیار مشاور این وزارت روز گذشته در مراسمی به مناسبت تجلیل از روز جهانی نفوس در کابل گفت این وسایل در مکاتب مورد استفاده شاگردان دختر قرار خواهند گرفت.

 

 

این درحالیست که بخش نفوس سازمان ملل متحد یو ان او پی اس چند پایه کمپیوتر را به لیسه نسوان بی بی مهرو در شهر کابل مساعدت کرد.