- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سرتاج عزیز: افغانستان به صلح نیاز دارد!

سرتاج عزیز

 

آقای عزیز گفته است پاکستان تلاش می‌کند تا طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح یک بخش پروسه صلح افغانستان شوند.

 

سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدراعظم پاکستان می‌گوید موافقت صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی سبب تشویق گروه‌های مخالف مسلح دیگر نیز شده‌است.

 

بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان، آقای عزیز این اظهارات را روز گذشته در اسلام آباد به هیئت افغان که عازم پاکستان شده‌اند، بیان کرده‌است.

 

اعضای پارلمان، نماینده وزارت دفاع و شورای عالی صلح و برخی چهره‌های پیشین حکومتی شامل این هیئت اند.

 

آقای عزیز گفته است پاکستان تلاش می‌کند تا طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح یک بخش پروسه صلح افغانستان شوند.

 

سرتاج عزیز بالای گروه‌های مخالف مسلح صدا کرده تا باید درک کنند که افغانستان به صلح نیاز دارد.