- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل

رئیس جمهور غنی روز گذشته در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل گفت، شهر ها انجن اقتصاد است اما متاسفانه در افغانستان شهر ها انجن مصرفی اند.

 

بار اول نیست که مقام های حکومتی در مورد رشد اقتصاد شهری سخن می زنند اما این بار رییس جمهور اشرف غنی می گوید که بخاطر رشد اقتصاد شهری باید شهر ها از انجن مصرفی به انجن تولید مبدل شوند.

 

رئیس جمهور غنی روز گذشته در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل گفت، شهر ها انجن اقتصاد است اما متاسفانه در افغانستان شهر ها انجن مصرفی اند:

 

” شهر انجن اقتصاد است اما متاسفانه شهرهای ما انجن مصرف است شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شود و نوع کار را ایجاد کنیم که برای قرن بیست و یک ساخته شده است. ”

 

آقای غنی همچنان روی مشارکت مردم در بهبود وضعیت شهرها تاکید کرده گفت، رابطه میان شهر و دهات باید در کشور بیشتر گردد.

 

رییس جمهور غنی از اعضای جامعه مدنی و ملا امامان مساجد خواست تا در بسیج ساختن مردم بخاطر بهبود وضعیت شهری تلاش نمایند.

 

آقای غنی همچنان گفت، بخاطر بهبود وضعیت شهری باید تمام وزارت ها به منطقه دارالامان کابل انتقال داده شوند و ساختمان ها نیز پس این به گونه معیاری و با کیفیت بالا اعمار گردند.

 

پیش از این نیز رییس جمهور غنی در نشست تحت عنوان چگونگی وضعیت شهر های افغانستان روی چنین مسایل تاکید کرده بود.

 

در همین حال سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهر سازی که در این کنفرانس حضور داشت وضعیت شهر ها را در کشور قناعت بخش نمی داند.

 

آقای نادری گفت، با آنکه ۷۰ درصد شهر ها در افغانستان غیر پلانی است اما این وزارت تلاش می نماید تا در آینده روی پلان های ملی شهری، اصلاح نظام مدیریت شهری و مبارزه با فساد کار کند:

 

” رهبری وزارت امور شهر سازی با در نظر داشت نکات فوق با برنامه ملی هویت شهری افغانستان پلان های کاری خویش را در سه بخش عمده و اساسی یک برنامه ملی شهری، اصلاح نظام مدریت شهری سوم اصلاحات در امور اجراییوی و مبارزه با فساد تنظیم کرده است. ”

 

رییس جمهور غنی در حالی از تلاش ها به هدف بهبود وضعیت و اقتصاد شهری سخن می زند که مردم همواره از حکومت انتقاد کرده می گویند که رئیس جمهور وعده های را که در جریان کمپاین های انتخاباتی بخاطر بهبود وضعیت شهری برای مردم داده بود عملی نکرده است.

 

حالا اینکه تلاش های حکومت افغانستان بخصوص رییس جمهور برای بهبود وضعیت شهری چه زمان جنبه عملی می گیرد و مردم از مشکلات رهایی میابند، مساله ای است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.