- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سخنرانی رئیس اجراییۀ در مجمع عمومی ملل متحد

رئیس اجراییۀ افغانستان ناوقت شب دوشنبه در مجمع عمومی ملل متحد با ذکر این مطلب گفت که افغانستان از مشکلات رنج می برد و مردم آن کشور خواهان حل آن مسایل به گونۀ عملی، دوامدار است.

 

عبدالله عبدالله گفت که شبکۀ حقانی “به عنوان مقصر اصلی شناسایی شده و می باید همانگونه که در گذشته خواهان فروپاشی آن شده ایم، از بین برده شود.”

 

رئیس اجراییۀ افغانستان به نمایندگان حاضر در مجمع عمومی ملل متحد گفت ” مردم ما به خاطر دست های عناصر دهشت افگنی متحمل رنج و مشقت اند که با عبور از مرز داخل افغانستان شده و بدون تبعیض به کشتار شهروندان ما می پردازند.”

 

آقای عبدالله تصریح کرد که این موضوع باید “به صورت دوجانبه بررسی شده و توسط شرکای بین المللی قابل اعتماد حل شود.”

 

رئیس اجراییۀ افغانستان با اشاره به تحولات اخیر به ویژه در شهر قندز گفت که در ۴۸ ساعت اخیر صد ها شبه نظامی که برخی از آنان جنگجویان خارجی اند، حملۀ سازماندهی شده را در ولایت قندز راه اندازی کردند.

 

قرار بود آقای عبدالله روز پنجشنبه اول اکتوبر در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند اما به گفتۀ منابع نزدیک به دفتر اجراییه، به خاطر تحولات اخیر در شهر قندز، امروز سه شنبه عازم افغانستان خواهد شد.

 

آقای عبدالله گفت که افغانستان بعد از این هم قربانی سازمان های دهشت افگن و خشونت تندروان به شمول داعش خواهد بود که تلاش می کنند در أفغانستان جای پای پیدا کنند. اما تاکید کرد که نخواهند توانست “ما را به زانو درآورند.”

 

رئیس اجراییۀ أفغانستان از پاکستان خواست “به تعهدات چند ماه پیش خود در از بین بردن سازمان های دهشت افگنی شناخته شده – یعنی دشمنان أفغانستان – عمل کند.”

 

آقای عبدالله گفت که دو کشور روی یک تغیر نمونه در روابط و تعامل روی مذاکرات صلح با طالبان به توافق رسیدند که با اعلان مرگ ملامحمد عمر تغیر خورد. رئیس اجراییۀ أفغانستان گفت “از دست دادن اعتماد عواقب جبران ناپذیری را برای هر دو جانب در قبال خواهد داشت که باید از آن درس گرفت.”

 

عبدالله عبدالله از کشور های ذینفع در منطقه و شرکای بین المللی افغانستان خواست تا “اهمیت و سنگینی أوضاع را درک کرده با استفاده از هر وسیلۀ موثر آرمان های افغانستان را در راستای ایجاد یک روند اعتماد سازی دوامدار و واقعی به منظور صحبت با طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح متمایل، حمایت و پشتیبانی کنند.”

 

دلایل کاهش پیشرفت أفغانستان

 

رئیس اجراییۀ أفغانستان گفت که تشدید ناامنی ها در افغانستان مانع روند رشد آن کشور در کل شده است. اما اطمینان داد که نیرو های امنیتی أفغان نشان دادند که آمادۀ رویارویی با هرگونه آزمون تحمیل شده از جانب طالبان و سایر گروه های دهشت افگن و افراطی می باشند.

 

آقای عبدالله جامعۀ بین المللی را اطمینان داد که رئیس جمهور غنی و شخص وی “اجندای اصلاحی را در اولویت کاری شان قرار داده اند تا فساد اداری را از افغانستان، جامعه و نهاد های آن کشور ریشه کن کرده و شفافیت و تاثیر گذاری را در تمام سطوح حکومت، سیستم قضایی و سطح ملی ترویج و بهبود بخشند.”

 

رئیس اجراییۀ أفغانستان همکاری منطقه یی را در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کلیدی خوانده گفت که حکومت أفغانستان تصمیم دارد در ده سال آینده مواد مخدر را به کلی از بین ببرد.

 

آقای عبدالله اضافه کرد که أفغانستان حمایت خود را از اصلاح شورای امنیت که بیشتر فراگیر، شامل نمایندگان و شفاف می باشد، اعلام می کند. بیشتر کشور های عضو توافق دارند که شورای امنیت ملل متحد نیاز مبرم به تغیرات اصلاحی دارد تا بتواند با آزمون های قرن 21 به شکل بهتری مقابله کند.

 

حمایت از مردم فلسطین و سوریه

 

رئیس اجراییۀ أفغانستان ضمن اینکه حمایت حکومت أفغانستان را از “حقوق مسلم مردم فلسطین” اعلام داشت فعالیت ها و اعمال “وحشت ناکی را که علیه مردم سوریه” انجام می شود، شدیداً محکوم کرد. او از جامعۀ جهانی خواست تا برای حل بحران سوریه اقدامات عاجل و ضروری را بردارند.

 

آقای عبدالله ازیافته های کمیسیون بررسی سه جانبه استقبال کرد که اساسات رهنمایی تعامل آیندۀ ملل متحد را در أفغانستان مشخص ساخته است.

 

رئیس اجراییۀ أفغانستان تعهد کشورش را در انجام و ترویج تعهدات که براساس آن ملل متحد بنا یافته، یکبار دیگر تکرار کرد.