- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سخنرانی ترمپ در پیوند به استراتیژی نو این‌کشور درافغانستان

ترمپ [1]

رییس جمهور امریکا امشب در بارۀ استراتیژی نو این‌کشور درافغانستان به ملت امریکا سخنرانی می کند.

قصر سفید می‌گوید دونالد ترمپ این سخنرانی را ساعت ۹شب به وقت شرق امریکا که ۵:۳۰ دقیقۀ صبح روز سه شنبه به وقت کابل می‌شود، ایراد خواهد کرد.

رییس جمهور امریکا و مشاوران امنیت ملی وی در گردهمایی روز جمعه در کمپ دیوید این استراتیژی را نهایی کردند.

او سپس بدون تفصیل بیشتر در پیام تویتر خود نوشت که یک تصمیم اتخاذ کرده‌است.

وزیردفاع امریکا هم در بارۀ جزئیات آن چیزی نگفته است.