افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, خبر ویژه, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 11 سپتامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

سخنرانی اشرف غنی درمراسم هفته شهید وسالگرد شهادت احمد شاه مسعود

غنی

 

اشرف غنی روز گذشته  درمراسم گرامیداشت هفته شهید و سالگرد شهادت احمد شاه مسعود، شرکت کرد.

 

رئیس جمهور ضمن ابراز تسلیت بخاطر شهادت قهرمان ملی و  سایر شهدای کشور، از قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمدشاه مسعود بخاطر مدیریت برنامه هفته شهید تشکری کرده، افزود: در آن زمان اجماع قاطبه مردم افغانستان بود که تجاوز و بردگی را قبول نکنند، در دنیا شماری اندکی بودند که به ملت ما چانس پیروزی را می دادند زیرا آنها به این نظر بودند که جهت تاریخ را اردوی سرخ تعین می کند، اما اردوی سرخ را ملت افغانستان شکست داد.

 

رئیس جمهور گفت که ما نه تنها خود را نجات دادیم بلکه بدون مبارزه و جهاد ما امروز اروپای شرقی زیر سلطه قوای سرخ قرار می داشت، بنابرین ضرورت است تا قدر جهاد را تمام قاطبه ملت بحیث یکی از ضرورت های ملی کشور درک کنند، زیرا جهاد افتخار تمام ملت افغانستان است و موضوع تفرقه و تنازع نمی باشد.

 

رئیس جمهور کشور گفت که ضرورت است تا نسل های آینده افغانستان درس های جهاد را به صورت اساسی درک کنند. وی افزود: عزت و ارج جهاد، وظیفه هر افغان باشد، زیرا هر قدر ارزش جهاد را کم کنیم به همان اندازه حیثیت خود را پائین می آوریم.

 

رئیس جمهور غنی گفت: امروز افتخار داریم که فرزندان شجاع این مملکت با همان روحیه که جهاد مدیریت شد و به پیروزی رسید، در دفاع از افغانستان متحداً ایستاده اند.

 

محمد اشرف غنی گفت که ملت ما از شهادت و قربانی های روزانه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی می کند، به آن ارج می نهد و بالای آن افتخار می کند.

 

رئیس جمهور گفت که شهدا بخاطر حفاظت از اطفال، عالم دین، بزرگ قومی، مساجد و مکاتب جان های شانرا نثار کردند، اما کسانی که از جهالت نمایندگی می کنند، شهید نیستند، زیرا هیچگونه دلیلی برای اطفال ما ندارند که آنها را از آینده محروم می سازند و همچنان حق نداشتند که موسفیدان ما را در ولسوالی کوت انفجار می دادند. این ها خلاف فرمایشات دین عمل می کنند به همین سبب تمام علمای کشور به یک صدا فتوا دادند و فتوای سال قبل در مکه مکرمه است که این ها جهادی ها نیستند، بلکه دهشت افگن می باشند.

 

رئیس جمهور با اشاره براینکه در هیچ جای دین اسلام برای عمل انتحار اجازه داده نشده است، گفت که امروز ما در یک آزمون تاریخی قرار داریم، چون تروریزم یک پدیده شوم است که تمام دنیا را به مخاطره انداخته است.

 

محمد اشرف غنی تاکید کرد که برای از بین بردن پدیده شوم تروریزم که ما در صف اول مبارزه علیه آن قرار داریم، همدلی، اتفاق و اتحاد کامل ضرورت است تا این پدیده را به گورستان بفرستیم.

 

رئیس جمهور گفت که میراث واقعی جهاد به ما، قوای امنیتی و دفاعی ما و ملت ما رسیده است.

 

محمد اشرف غنی گفت که شهدای جهاد ما از مادر قهرمان تولد نشده اند بلکه در چارچوب حوادث قهرمان شده اند و قهرمانی را از آنها کسی گرفته نمی تواند.

 

رئیس جمهور از شهدا قدردانی کرد که فرصت دوام میراث های شان را به نسل جدید دادند و دوام میراث شان این است که اشک خانواده های شهدا را پاک کنیم.

 

رئیس جمهور غنی گفت که از آغاز حکومت وحدت ملی به اسناد شهدا توجه صورت گرفته است. وی با تاکید گفت که دولت برای کمک به خانواده های شهدا تعهد کامل دارد.

 

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: همین که پروگرام ایجاد مسکن شروع شود، خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در مرحله اول توزیع آن قرار خواهند داشت.

 

محمد اشرف غنی گفت که فشار بیگانه ها بالای ما بخاطر ناکامی ما نیست، بلکه بخاطری است که باداران شان در انزوا قرار گرفته اند و خود شان در میدان جنگ می بازند و این بخاطری می باشد که مبارزه ما مبارزه حق علیه باطل است.

 

رئیس جمهور دلایل این را که دنیا از موقف برحق مردم افغانستان پشتیبانی می کند، قربانی های ملت دانسته، گفت که جنگ کنونی داخلی نیست بلکه منطقوی و بین المللی و دوامدار است و برای مبارزه با تروریزم- مغز منسجم، قلب شیر و وحدت ملی نیاز است.

 

رئیس جمهور گفت که دولت و ملت یکی اند و اختلاف بین دیدگاه ملی و دیدگاه دولتی وجود ندارد. وی افزود: کسانیکه خود را از اجماع سیاسی و ملی افغانستان بیرون می کشند، گذشته را تحقیر می کنند و حال را تخریب می نمایند، آنها را به انزوا ببرید و برای شان فرصت ندهید.

 

رئیس جمهور با اشاره به اینکه افغانستان در حال بیرون شدن از انزوا است، گفت که افغانستان قلب آسیاست، اخیراً بار اول به صورت مستقیم اموال تاجران افغان از چین به افغانستان رسید و در عین حال خط آهن از ایران به سرحد کشور وصل شد.

 

رئیس جمهور غنی گفت که افغان ها جغرافیه را تغییر می دهند، و طوری تغییر خواهند داد که فردا دیگران برای آن محتاج خواهند شد.

 

رئیس جمهور گفت که قوای امنیتی و دفاعی کشور از پشتیبانی قاطبه ملت برخوردار اند و ما باید برای ارج گزاری از قربانی های آنها امروز تعهد کنیم که آنها را پشتیبانی می کنیم، مسلکی می سازیم و از سیاست های کوچک بیرون می کنیم. وی افزود که برای قوای امنیتی و دفاعی ما تنها یک سیاست است، اعلای کلمه الله- مسلمان بودیم، مسلمان هستیم و قوای امنیتی و دفاعی ما از اسلام دفاع می کند.

 

رئیس جمهور تصریح کرد: هر وجب خاک افغانستان به هر سرباز، بریدمل، ساتنمن، پولیس، افسر و جنرال کشور تعلق دارد، بنابر این نیروهای امنیتی و دفاعی ما به تمام ملت متعلق بوده و هیچ کس نباید آنانرا به دیده تحقیر ببیند.

 

محمد اشرف غنی گفت: ملتی که آزاده است و آزادگی اش حفظ می شود باید مدافعین خود را قدر کند و به این ترتیب می توانیم آرزو های ملت را بسر برسانیم.

 

رئیس جمهور گفت که باوجود تمام قربانی ها، ملت برای تان سرباز می دهد، تمام نیروهای امنیتی و دفاعی ما رضاکار اند، جای این نیروهای ما را هزاران جوان دیگر به عزت و قدر می گیرند.

 

در این مراسم، محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز صحبت کرد و از رئیس جمهور تشکری کرد که علاوه بر ایجاد کمیسیون گرامی داشت از هفته شهید، امسال هدایت دادند که هفته شهید در ارگ ریاست جمهوری نیز تجلیل گردد.

 

وی گفت که شهادت در سطح ملی یک امر شخصی و فردی و یا مربوط به یک گروه خاص سیاسی و قومی نیست و هیچ کسی هم نباید به خود حق دهد که به شهدای کشور رنگ و بوی قومی، سمتی و زبانی بدهد، و یا تنها خود را وارث شهدا و حافظ حقوق شهدا قلمداد کند.

 

محمد سرور دانش گفت که تاریخ و فرهنگ ملت پر از رویداد های رنگارنگ است، در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و غیره، اما در این میان مبارزات سیاسی درخشان ترین فصل از کتب قطور تاریخ یک کشور است که این فصل توسط مبارزان سیاسی یعنی شهدای کشور نگارش یافته است.

 

معاون دوم رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تاریخ شهدای کشور ما از یکسو تاریخ افتخار، غرور و عزت است و سوی دیگر تاریخ مظلومیت، بیدادگری، جنایت، نقض حقوق بشر و ستم های بیشماری که به مردم ما رفته است.

 

وی گفت: امروز دولت و حکومت افغانستان که هم محصول خون شهدای کشور است و هم وارث آنان، مکلفیت دارد که هم از افتخارات شهدا و میراث سیاسی و تاریخی آنها پاسداری کند و هم جنایات و ستم های را که به مردم شده است، تعقیب کند و انتقام خون شهدا را از ستمکاران و جنایتکاران بگیرد.

 

در این مراسم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان نیز صحبت کرده گفت: این هفته تعلق به همه شهدای افغانستان دارد، از شهدای دوران جهاد، مقاومت و شهدای که امروز در سنگر های دفاع از عزت، ناموس و شرف این کشور به شهادت رسیده اند. وی گفت که ارجگزاری به مقام شهدا، وظیفه دینی، ملی و انسانی ماست.

 

رئیس اجرائیه بخاطر رشادت و قهرمانی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشکری کرده، افزود: همه یک دست، یکصدا، یکپارچه و متحد در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی خویش هستیم زیرا آنها از چند شخص، یک گوشه، یک قریه و یک شهر دفاع نمی کنند، بلکه از عزت مردم افغانستان و سلامت کشور دفاع می نمایند و تاج سر ما هستند.

 

داکتر عبدالله عبدالله گفت: آنهائیکه خود را عقل کل می گیرند و مسایل را تحلیل می کنند و در صحنه ها ظاهر می شوند و مسایلی را به مردم بازگو می کنند که فقط دشمن را خرسند کرده و به عسکر، افسر و جنرال ما توهین می کنند، هدف و آرمان شان به مردم تعلق ندارند بلکه ذهن مردم را مغشوش کرده، به دشمن کمک می کنند.

 

وی خاطر شان کرد که توهین به شهدا، ارتباط دادن قوم به شهدا جفا در حق شهدای افغانستان است.

 

داکتر عبدالله عبدالله گفت که شهدای ما از حق دفاع می کردند، دشمن خویش را می شناختند و وظیفه خود را درک کرده بودند و در حقانیت مبارزه خویش شک نداشتند.

 

رئیس اجرائیه از کارنامه های شهدا یاد آوری نموده گفت که شهدا سرمایه های معنوی مردم، کشور و تاریخ درخشان این سرزمین است.

 

در این مراسم مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح نیز صحبت کرد و ضمن اتحاف دعا به روان پاک شهدای کشور گفت که راه سکتور امنیتی و دفاعی کشور برحق است، زیرا در سنگر های داغ می رزمند و شهید فی سبیل الله می شوند.

 

مولوی عبدالخبیر اوچقون در رابطه به ارزش جهاد صحبت کرد و از کشور های که هنوز هم در امور افغانستان می کنند، خواست تا تاریخ این سرزمین را مطالعه نمایند زیرا هر قدرت که به این سرزمین تجاوز کرده است، فرزندان این کشور با خون خویش با آنان مقابله کرده اند.

 

حاجی حیات الله خان به نمایندگی از مردم ولسوالی کوت ولایت ننگرهار صحبت کرد و از دولت بخاطر گرامی داشت از هفته شهید تشکری نمود. وی تمام شهدای دیروز و امروز کشور را شهدای ملت و ارجگزاری آنها را یک عمل بجا و نیک دانست.

 

حاجی حیات الله خان، نیروهای امنیتی و دفاعی را افتخار افغانستان دانسته گفت که ما از نیروهای امنیتی و دفاعی خویش حمایت و پشتیبانی می کنیم و در کنار آنها در دفاع از افغانستان ایستاده ایم.

 

در این مراسم، اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، حکم رئیس جمهور را در مورد ترفیعات فوق العادۀ چهار تن از افسران عالی رتبه و جوان سکتور دفاعی و امنیتی که در حملات انتحاری دشمنان صلح و آرامش وطن، جان های شرین شانرا از دست دادند، قرائت کرد.

 

بر اساس این حکم، شهید بریدجنرال محمد زمان احمدزی معاون امنیت فزیکی ریاست محافظت رئیس جمهور به رتبه تورن جنرال، شهید برید جنرال محمد رازق معاون لوای حمایه ستردرستیز وزارت دفاع ملی به رتبه تورن جنرال، شهید دگروال عبدالصادق مدیر شهری ریاست امنیت ملی ولایت کابل به رتبه برید جنرال و شهید لمری څارن محمد اکبر افسر قطعه خاص ۲۲۲ وزارت امور داخله به رتبه څارمن، به طور فوق العاده ترفیع نمودند.

 

همچنان در این مراسم رئیس جمهور کشور در حالیکه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری حضور داشتند، برای فامیل های شهدای مذکور مدال های عالی دولتی را که طی فرمانی منظور کرده بود، اهدا نمود.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار