افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 23 نوامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

ستره محکمه

 

شورای عالی ستره محکمه روز گذشته تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده ور وی موضوعات شامل اجنداء  رسیده گی به عمل آورد .

 

شورا نخست مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت به حادثه  انتحاری در مدرسه  باقر العلوم نا حیه ششم شهرکابل که به اثر ان تعداد زیادی از هموطنان مسلمان ما به شهادت رسیده و شماری هم مجروح گردیدند ، ابراز داشته  ضمن محکومیت شدید این حادثه غم انگیز از بارگاه الهی به شهدا بهشت برین ، به مجروحین صحت عاجل و به فامیل ها وبازمانده گان شان صبر جمیل مسئلت  کرد  .

 

سپس رئیس ستره محکمه پیرامون سفر های رسمی شان به کشور های هندوستان و ارجنتاین  معلومات ارائه داشت  .

 

رئیس ستره محکمه درسفررسمی به کشورهندوستان که بنابه دعوت رسمی مقامات بلند پایه هند صورت گرفته بود ، در هفدهمین کنفرانس بین المللی روسای ستره محکمه جهان که ازتاریخ 19 الی25 عقرب در آن کشور برگزار گردید ، اشتراک ورزیده و به نماینده گی ازجمــهوری اسلامی افغا نستان پیرامون اجنداء مورد بحث کنفرانس که درمورد تامین صلح جهانی و حمایت از قربانیان جنگ بویژه اطفـال به مثابه قشر آسیب پذیرمعطوف بود ،  به بحث و تبادل نظر پرداخت ،  همچنان رئیس ستره محکمه  درجریان سفر به کشور ارجنتاین دردومین کنفرانس بین المللی دسترسی به مساعدتهای حقوقی درنظام عدلی اشتراک به عمل آورده ، روشها و میکانیزم های عرضه این خدمات در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان را درچهارچوب قوانین نافذه و اصول بین المللی توضیح داده ود رمورد چالشها و مشکلات موجود فرا روی وکلای مدافع و مساعدین حقوقی و برعکس چالشهای ادارات عدلی و قضایی در زمینه مطالبی بیان داشت که درمجموع شورای عالی ستره محکمه  اشتراک شان را در کنفرانسهای بین المللی فوق مثبت ارزیابی کرد .

 

بعداً   مطابق به اجنداء گزارش تفتیش و نظریه تدقیقی درمورد بررسی اجراات قضایی و اداری محکمه استیناف ولایت لوگر مورد غور قرارگرفته و بعداز ارزیابی همه جانبه  به دو تن از قضات مربوط با توجه به تشخیص تخلفات وظیفوی شان ، درمطابقت به طرزالعمل رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .

 

به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ در خصوص چگونگی تطبیق یک فیصله نهایی مدنی به دلیل اشکال درتنفیذ ، تصریح گردید که محکمه ابتدائیه ذیصلاح که مدعا بها درحوزه صلاحیت قضایی آن قراردارد، مکلف است درتنفیذ فیصله که عاری از ابهام است ، اقدام ولی هرگاه حین تنفیذ به چالشی مواجه گردد ،  باصدور قرار ، تصمیم لازم قانونی اتخاذ نماید .

 

به همین ترتیب درجلسه  سه تقاضای تجدید نظر درموضوعات جزایی با حضور محترم څارنپوه عنایت الله کمال مرستیال لویه څارنوالی  و نیز چهار تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اصحاب دعاوی درپرتو ماده 282 قانون اجراات  جزایی وماده 482 قانون اصو ل محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفته و درمورد انها تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

 

برعلاوه سه مورد تبدیلی محکمه جزایی وبرخی از مسایل ارتقای درجات کادر قضایی  نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم لازم گرفته شد .

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار