- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

سالنگ همچنان مسدود است!

شاهراه سالنگ برفباری [1]

به گفته جنرال عبدالرجب برای دومین روز شاهراه سالنگ بروی وسایط باربری مسدود است!

شاهراه سالنگ برای دومین روز بروی وسایط باربری مسدود بوده، ضخامت برف در این شاهراه به حدود یک متر رسیده‌است.

جنرال عبدالرجب رییس ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها گفت: بارنده‌گی برف توام با طوفان، هنوز هم در سالنگ شمالی ادامه دارد، ضخامت برف در سالنگ شمالی به حدود یک متر رسیده و در حال افزایش است.

به گفته آقای رجب در نتیجهء دو روز بارنده‌گی برف، حدود ۵۰ کیلومتر سرک یخ بسته و جریان تردد وسایط را با دشواری روبرو ساخته‌است.

این در حالیست که بارنده‌گی برف در شاهراه کابل – پروان و یخبندان در این مسیر، تردد وسایط نقلیه را با مشکلات مواجه ساخته‌است.