- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

زن افغانستانی در دولت اشرف غنی سقوط یا صعود؟

رولا اشرف غنی مسیحی دورگه لبنانی اروپایی با مادر یهودی که پیش از این داعیه آزادی مسلکی و آگاهی مذهبی به زنان افغانستان برای رهانیدن آنان از بندهای اسلام (!) داشت اینک درحالی بانوی اول کشور خظاب می گردد که 99 درصد جمعیت افغانستان مسلمان هستند.

بخش اول:

همراهی رولا احمدزی با اشرف غنی احمدزی در مراسم تحلیف و سوگند ریاست جمهوری در ارگ و به تبع آن نام بردن رییس جمهور دولت وحدت ملی از وی بعنوان یکی از مهمانان ویژه مراسم با نام افغانستانی بی بی گل! لبخند امید را بر لبان برخی تجددگرایان نشانید.

بخش دوم:

اعلام آمادگی مصرانه رولا احمدزی یا همان بی بی گل برای حضور پررنگ و نقش فعال در حکومت و حکومتداری و اصلاح منش و روش و کنش و ارزش زنان افغانستانی، دستان فمینیست ها را بیش از پیش درهم گره کرد و وزارت زنان از حاشیه به متن آورد.

بخش سوم:

هیات رهبری وزارت زنان، پیروزی اشرف غنی احمدزی را به بی بی گل بعنوان بانوی اول کشور تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد نقش و مقام عالی زنان در موفقیت های بزرگ ملی، منطقه ای و بین المللی روز بروز بیشتر و گسترده تر گردد.

بخش چهارم:

رولا اشرف غنی مسیحی دورگه لبنانی اروپایی با مادر یهودی که پیش از این داعیه آزادی مسلکی و آگاهی مذهبی به زنان افغانستان برای رهانیدن آنان از بندهای اسلام (!) داشت اینک درحالی بانوی اول کشور خظاب می گردد که 99 درصد جمعیت افغانستان مسلمان هستند.

بخش پنجم:

زنان نخبه کشور جزو اولین تشکل های مردم نهاد و غیر دولتی ای بودند که در اولین روزهای طوفان کاری اشرف غنی احمدزی با وی دیدار و بر اعاده حقوق زنان در راستای تعهد رییس دولت وحدت ملی در زمان انتخابات ریاست جمهوری تاکید موکد ورزیدند.

بخش ششم:

پیشنهاد زنان نخبه کشور درخصوص تشکیل بورد مشورتی زنان در موضوعات مختلف پالیسی سازی، حمایت حقوق زنان، افزایش و ارتقاء اشتراک سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح عالی حکومتی مورد تایید اولیه رییس جمهور قرار گرفت و تحت بررسی است.

بخش هفتم:

زنان زندانی در بادام باغ کابل تقاضای عفو، بررسی عادلانه پرونده ها، رهایی از بند و توجه خاص دولت وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی و ریاست اجرایی عبدالله عبدالله داشته اند به گونه ای که سرفصل جدیدی از حضور زنان در افغانستان رقم بخورد.