- خبرگزاری افغان تلکس - https://www.afghantelex.com -

زمین لرزه شدید در شمال کشور

[1]

یک زمین لرزه شدید بخش هایی از افغانستان را تکان داد.

اولین زمین لرزه در ساعت 9:30 در عمق 48 كیلومتری زمین و در فاصله 160 كیلومتری از شهر فیض آباد در افغانستان رخ داد.

این گزارش حاكی است دومین زمین لرزه به فاصله بیست و پنج دقیقه از وقوع اولین زلزله درهمین منطقه و به بزرگی 5.6 ریشتر در امواج درونی و درعمق 31 كیلومتری زمین بوقوع پیوست.
 

 

 افغان پیپر

 

 

 

افغان پیپر