افغانستان

اخبار افغانستان

بخش : اخبار, سیاسی -+ نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 19 دسامبر , 2016 لینک کوتاه خبر :

زمینه ذوب فلزات در فابریکات داخلی فراهم می گردد

اکلیل حکیمی

جلسۀ کمیته عالی فروش فلزات داغمه روز گذشته به ریاست محترم اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در مقر این وزارت دایر گردید.

در این جلسه که محترم عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، معینان وزارتخانه های تجارت و معادن و پطرولیم منحیث اعضای این کمیته نیز حضور داشتند در رابطه به گزارش اجراات قبلی توسط ریاست عمومی تصدیها و شرکت های دولتی، طرزالعمل جدید فروش فلزات داغمه بالای فابریکات ذوب آهن داخلی،  اندازه، موقعیت مواد،  شفافیت و مبارزه با فساد در این راستا بحث همه جانبه صورت گرفت.

در اخیر جلسه فیصله بعمل آمد تا فابریکه های ذوب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و زمینه ذوب فلزات در فابریکات داخلی فراهم گردد. از اعضای محترم این کمیته تقاضا بعمل آمد تا این طرزالعمل را مطالعه نموده و نظریات و پیشنهادات شانرا بطور کتبی ارائه نمایند تا بعداً در جلسۀ شورای عالی اقتصادی بالای آن بحث مفصل صورت گیرد.

قابل تذکر است که در کمیته عالی فروش فلزات داغمه وزارت های محترم مالیه، اقتصاد، تجارت، معادن و اتاق های تجارت عضویت دارند.

یادداشت
ویدیو
بین الملل
خواندنی
گزارش تصویری
پربازدیدها
    آخرین اخبار